• sob.. mar 25th, 2023

Wspólne wysiłki Indonezji i Wielkiej Brytanii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego

Suharso Monoarfa, Minister Planowania Rozwoju Narodowego (PPN) w Indonezji, i Andrew Bowie, Minister Eksportu Wielkiej Brytanii, omówili współpracę nad projektami National Maritime Security System (NMSS) i Multifunctional Satellite 2. W niedawnym poście na Instagramie minister Monoarfa stwierdził, że NMSS będzie wykorzystywać cztery podstawowe technologie w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego na wodach terytorialnych Indonezji.


Pierwsza technologia, Maritime Unified Surveillance System (MUSS), oferuje ramy do gromadzenia różnych danych terenowych w czasie rzeczywistym. Indonezja ma teraz pełny obraz swojego środowiska morskiego dzięki danym zebranym przez MUSS za pomocą monitorowania, czujników i innych technologii.


Druga technologia, Centrum Fuzji Danych Bezpieczeństwa Morskiego (MSDFC), składa się z infrastruktury ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) obejmującej zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt. Zarówno Krajowy System Wywiadu Morskiego (NMIS), jak i Krajowy System Wymiany Informacji Morskich są obsługiwane przez MSDFC, który wspiera również działania dowodzenia i kontroli MUSS (NMES).


Trzecia technologia, NMIS, łączy dane od wszystkich partnerów — zarówno krajowych, jak i zagranicznych — oraz od wszystkich interesariuszy. Aby znaleźć podejrzane statki i niezwykłą aktywność na wodach Indonezji, analizuje dane za pomocą sztucznej inteligencji (AI). Ostateczna technologia, NMES, jest ośrodkiem wymiany informacji, który umożliwia wymianę informacji na temat bezpieczeństwa morskiego między wszystkimi zainteresowanymi stronami.


Ponadto NMSS kontroluje operacje na zasobach i przydziały kombinacji oparte na wiedzy na poziomie taktycznym i strategicznym, jednocześnie integrując informacje z różnych źródeł. Według Monoarfa, Biura Strefy 3, Biuro Centralne Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, 35 Stacji Monitorowania Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Morskiego oraz Centrum Dowodzenia i Kontroli Patrolu Morskiego będą korzystać z NMSS w celu poprawy mobilności.


Partnerstwo między Wielką Brytanią a Indonezją w ramach projektów NMSS i Multifunctional Satellite 2 przypomina o wartości współpracy międzynarodowej w zwiększaniu bezpieczeństwa morskiego. Oba narody mają nadzieję zapewnić swoim obywatelom bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone środowisko morskie, łącząc swoje zasoby i umiejętności.