• śr.. paź 4th, 2023

  Rozwój sztucznej inteligencji i ukryte uprzedzenia w systemach pomiarowych

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 20, 2023
  Rozwój sztucznej inteligencji i ukryte uprzedzenia w systemach pomiarowych

  Sztuczna inteligencja (SI) zajmuje obecnie ważne miejsce w naszym życiu, zarówno w asystentach głosowych, takich jak Siri i Alexa, jak i w algorytmach rekomendacyjnych na platformach mediów społecznościowych. Jednak w miarę rozwoju SI, coraz większe zaniepokojenie budzi obecność ukrytych uprzedzeń w systemach pomiarowych SI. Te uprzedzenia mogą mieć znaczący wpływ na różne dziedziny naszego życia, od decyzji rekrutacyjnych po systemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Ważne jest zrozumienie tych uprzedzeń i ich zwalczanie, aby zapewnić sprawiedliwość i równość w stosowaniu SI.

  Ukryte uprzedzenia w systemach pomiarowych SI odnoszą się do ukrytych uprzedzeń, które mogą nieumyślnie być zawarte w algorytmach używanych do analizowania i mierzenia danych. Te uprzedzenia mogą wynikać z różnych źródeł, w tym z danych użytych do szkolenia systemu SI, samych algorytmów, a nawet z uprzedzeń osób zaangażowanych w rozwój systemu. Bez względu na źródło, takie uprzedzenia mogą prowadzić do niesprawiedliwych wyników i utrwalania istniejących nierówności społecznych.

  Jednym obszarem, gdzie ukryte uprzedzenia w systemach pomiarowych SI zdobyły znaczną uwagę, są praktyki rekrutacyjne. Wiele firm obecnie korzysta z algorytmów SI do przesiewania kandydatów do pracy, mając na celu usprawnienie procesu rekrutacyjnego i eliminację ludzkich uprzedzeń. Jednak badania wykazały, że te algorytmy mogą nieumyślnie dyskryminować pewne grupy, takie jak kobiety lub osoby o kolorze skóry. Dzieje się tak, gdy algorytmy są szkolenie na podstawie historycznych danych odzwierciedlających istniejące uprzedzenia w decyzjach rekrutacyjnych. W rezultacie system SI może sprzyjać kandydatom podobnym do tych, którzy tradycyjnie zostali zatrudnieni, utrwalając nierównowagę w siły roboczej.

  Innym obszarem, gdzie ukryte uprzedzenia w systemach pomiarowych SI mają głęboki wpływ, jest system wymiaru sprawiedliwości karnej. Algorytmy SI coraz częściej są wykorzystywane do przewidywania wskaźników recydywy i podejmowania decyzji dotyczących kaucji, zwolnień warunkowych i wyroków. Jednak badania wykazały, że te algorytmy mogą być stronnicze wobec pewnych grup rasowych i socjoekonomicznych. Ta stronniczość może wynikać z danych użytych do szkolenia algorytmów, które mogą odzwierciedlać systemowe uprzedzenia w służbach policyjnych i wymiarze sprawiedliwości karnej. W rezultacie osoby z marginesu społecznego mogą być niesprawiedliwie docelowe lub otrzymywać surowsze traktowanie na podstawie błędnych przewidywań dokonywanych przez systemy SI.

  Przeciwdziałanie ukrytym uprzedzeniom w systemach pomiarowych SI jest złożonym zadaniem, które wymaga wielotorowego podejścia. Jednym z kluczowych kroków jest zagwarantowanie, że dane używane do szkolenia algorytmów SI są różnorodne i reprezentatywne dla populacji. Oznacza to aktywne poszukiwanie i uwzględnianie danych dotyczących niedostatecznie reprezentowanych grup, aby równoważyć istniejące uprzedzenia. Ponadto, istotne jest regularne przeprowadzanie audytów oraz testowanie systemów SI pod kątem stronniczości, korzystając z metryk, które wykraczają poza dokładność, aby ocenić sprawiedliwość i równość. To może pomóc w identyfikacji i naprawie wszelkich uprzedzeń, które mogły zostać nieumyślnie wprowadzone podczas procesu rozwoju.

  Ponadto, przejrzystość i odpowiedzialność są istotne w zwalczaniu ukrytych uprzedzeń w systemach pomiarowych SI. Firmy i organizacje korzystające z SI powinny być otwarte na temat swoich algorytmów i używanych danych, umożliwiając zewnętrzną kontrolę i ocenę. Ta przejrzystość może pomóc w identyfikacji i naprawie uprzedzeń oraz zbudowaniu zaufania do systemów SI. Ponadto, kluczowe jest zaangażowanie zróżnicowanych zespołów w rozwój i wdrażanie systemów SI. Ta różnorodność może pomóc w identyfikacji i zakwestionowaniu uprzedzeń, zapewniając rozwój i wykorzystanie SI w sposób uczciwy i równy.

  Podsumowując, ukryte uprzedzenia w systemach pomiarowych SI mogą utrwalać istniejące nierówności i niesprawiedliwość w różnych dziedzinach, począwszy od praktyk rekrutacyjnych po systemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Zwalczanie tych uprzedzeń wymaga wielotorowego podejścia, które obejmuje różnorodne i reprezentatywne dane, regularne audyty, przejrzystość i odpowiedzialność. Poprzez aktywne działania mające na celu odsłonięcie i naprawienie ukrytych uprzedzeń, możemy zagwarantować, że SI będzie używane w sposób, który promuje sprawiedliwość i równość dla wszystkich.