• niedz.. paź 1st, 2023

  Rynek morskich usług telekomunikacyjnych VSAT – raport na 2023 rok

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 20, 2023
  Rynek morskich usług telekomunikacyjnych VSAT – raport na 2023 rok

  Rynek morskich usług telekomunikacyjnych VSAT to dynamicznie rozwijająca się branża, a być na bieżąco z jej dynamiką stało się kluczowe dla firm i marketerów. Opublikowany niedawno raport „Rynek morskich usług telekomunikacyjnych VSAT na rok 2023” dostarcza cennych informacji na temat tego rynku. Raport o rozmiarze 102 stron oferuje kompleksowy przegląd obecnego stanu, wielkości, wolumenu i udziału w rynku.

  Raport analizuje kluczowe trendy na rynku morskich usług telekomunikacyjnych VSAT i podaje segmentacje rynku według typów, w tym pasma Ku, pasma C, pasma L i pasma HTS, a także zastosowania, takie jak monitorowanie morskie, śledzenie towarów, identyfikowanie nielegalnego połowu ryb oraz operacje poszukiwawczo-ratownicze na morzu. Ponadto podkreśla czynniki napędzające, analizę regionalną i ogólny zakres rynku.

  Globalny rozmiar rynku morskich usług telekomunikacyjnych VSAT wynosił 2043,13 miliony dolarów w 2022 roku i prognozowany jest wzrost do 4949,64 milionów dolarów do 2028 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 15,89% w okresie prognozowym.

  Morskie usługi telekomunikacyjne VSAT odnoszą się do wykorzystania komunikacji satelitarnej za pośrednictwem terminala o bardzo małej średnicy (VSAT) na poruszających się statkach na morzu. Antena musi być stabilizowana w odniesieniu do horyzontu i prawdziwego północy, aby zapewnić stałą komunikację z satelitą.

  Raport obejmuje analizę kluczowych graczy branży, takich jak Inmarsat, Comtech Telecommunications, SageNet, KVH Industries i inni. Zajmuje się również trendami rynkowymi, konkurencyjnością, zachowaniem konsumentów, segmentacją rynku, prognozą rynkową, analizą regionalną i postępami technologicznymi.

  W raporcie uwzględniono wpływ COVID-19 i wojny rosyjsko-ukraińskiej na rynek morskich usług telekomunikacyjnych VSAT. Raport dostarcza informacji na temat zmian w globalnym łańcuchu dostaw i cen surowców w związku z tymi wydarzeniami.

  Podsumowując, rynek morskich usług telekomunikacyjnych VSAT przeżywa znaczny wzrost, a ten raport oferuje strategiczne narzędzie nawigacyjne dla firm i marketerów. Dzięki swoim kompleksowym spostrzeżeniom, zaleceniom do działania, informacjom o konkurencji i analizie regionalnej, raport umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i identyfikowanie możliwości rozwoju na rynku.