• pon.. maj 29th, 2023

Twierdzenie CAP: Zrozumienie kompromisów w bazach danych rozproszonych

ByPiotr Kruszczyński

maj 26, 2023
Twierdzenie CAP: Zrozumienie kompromisów w bazach danych rozproszonych

Wprowadzenie do Twierdzenia CAP

Twierdzenie CAP: Zrozumienie kompromisów w bazach danych rozproszonych

W dzisiejszych czasach bazy danych rozproszone są coraz bardziej popularne. Jednakże, zanim zaczniemy korzystać z takiej bazy danych, musimy zrozumieć Twierdzenie CAP.

Twierdzenie CAP to skrót od trzech słów: Consistency, Availability, Partition tolerance. Te trzy słowa reprezentują trzy podstawowe wymagania dla każdej bazy danych rozproszonej.

Consistency oznacza, że każdy odczyt z bazy danych powinien zwrócić najnowszą wersję danych. W przypadku, gdy wiele węzłów w bazie danych rozproszonej przechowuje te same dane, każdy odczyt powinien zwrócić te same dane.

Availability oznacza, że każde żądanie do bazy danych powinno zwrócić odpowiedź. W przypadku, gdy węzeł bazy danych rozproszonej ulegnie awarii, inne węzły powinny nadal działać i udostępniać dane.

Partition tolerance oznacza, że baza danych rozproszona powinna działać poprawnie, nawet jeśli część sieci ulegnie awarii lub zostanie odłączona od reszty sieci.

Jednakże, Twierdzenie CAP mówi, że niemożliwe jest jednoczesne spełnienie wszystkich trzech wymagań. W przypadku, gdy baza danych rozproszona spełnia Consistency i Availability, może nie być Partition tolerant. W przypadku, gdy baza danych rozproszona spełnia Availability i Partition tolerance, może nie być Consistent. W przypadku, gdy baza danych rozproszona spełnia Consistency i Partition tolerance, może nie być Available.

W związku z tym, przed wyborem bazy danych rozproszonej, musimy zdecydować, które z tych trzech wymagań są dla nas najważniejsze. Jeśli naszym priorytetem jest Consistency, powinniśmy wybrać bazę danych rozproszoną, która spełnia to wymaganie, nawet jeśli oznacza to mniejszą Partition tolerance lub Availability. Jeśli naszym priorytetem jest Availability, powinniśmy wybrać bazę danych rozproszoną, która spełnia to wymaganie, nawet jeśli oznacza to mniejszą Consistency lub Partition tolerance. Jeśli naszym priorytetem jest Partition tolerance, powinniśmy wybrać bazę danych rozproszoną, która spełnia to wymaganie, nawet jeśli oznacza to mniejszą Consistency lub Availability.

Warto również zauważyć, że Twierdzenie CAP jest tylko jednym z wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze bazy danych rozproszonej. Inne czynniki, takie jak wydajność, skalowalność i koszty, również są ważne.

Podsumowując, Twierdzenie CAP jest kluczowe dla zrozumienia kompromisów w bazach danych rozproszonych. Musimy zdecydować, które z trzech wymagań są dla nas najważniejsze i wybrać bazę danych rozproszoną, która spełnia te wymagania. Jednakże, Twierdzenie CAP jest tylko jednym z wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze bazy danych rozproszonej.