• wt.. gru 5th, 2023

  Togo – rynek energii: klucz do odblokowania wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego

  Togo – rynek energii: klucz do odblokowania wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego

  Togo, małe państwo w zachodniej Afryce, od dziesięcioleci boryka się z wyzwaniami w dziedzinie energii. Rynek energetyczny kraju od dawna charakteryzuje się brakiem dostępu do energii elektrycznej, niewystarczającą infrastrukturą oraz nadmierną zależnością od drogich i szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych. Jednak niedawne postępy w sektorze energetycznym mają potencjał do przekształcenia gospodarki Togo i poprawy jakości życia jego obywateli.

  Jednym z kluczowych czynników zmian na rynku energetycznym w Togo jest ambitny cel rządu polegający na osiągnięciu powszechnego dostępu do energii elektrycznej do 2030 roku. Ten cel, zgodny z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, skłonił do inwestycji i innowacji w sektorze energetycznym. Rząd przyjął wielotorowe podejście w celu osiągnięcia tego celu, skupiając się na rozbudowie sieci krajowej, promocji rozwiązań pozasieciowych oraz zwiększeniu udziału energii odnawialnej w mieszaninie energetycznej kraju.

  Rozbudowę krajowej sieci energetycznej w Togo wspierają kilku partnerzy międzynarodowi, w tym Bank Światowy i Afrykański Bank Rozwoju. Instytucje te udzieliły finansowania na budowę nowych linii przesyłowych oraz renowację istniejącej infrastruktury. W wyniku tych działań wskaźnik elektryfikacji kraju stale wzrastał, osiągając w 2019 roku 45% w porównaniu do zaledwie 28% w 2010 roku.

  Oprócz rozbudowy sieci, rząd uznał znaczenie rozwiązań pozasieciowych w dotarciu do obszarów oddalonych i wiejskich. Togo było pionierem w stosowaniu mikrosieci i systemów domowych zasilanych energią słoneczną, które okazały się skutecznym sposobem dostarczania energii elektrycznej do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niepodłączonych do sieci krajowej. Rząd utworzył dedykowaną agencję, Togolańską Agencję Elektryfikacji Obszarów Wiejskich i Energii Odnawialnej (AT2ER), aby promować i ułatwiać wdrażanie tych rozwiązań pozasieciowych.

  Jednym z najbardziej obiecujących aspektów rynku energetycznego Togo jest rosnąca rola energii odnawialnej. Kraj posiada obfite zasoby energii słonecznej i wiatrowej, które mają potencjał do istotnego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i obniżenia kosztów energii dla konsumentów. Rząd wyznaczył sobie cel wygenerowania 50% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2030 roku i wprowadził szereg polityk i zachęt, aby przyciągnąć inwestycje w ten sektor.

  W Togo już trwają kilka dużych projektów energii odnawialnej, w tym budowa elektrowni słonecznej o mocy 50 MW w Blitta, prowadzona przez brytyjską firmę BBOXX, której oczekuje się, że będzie działająca w 2022 roku. Projekt ten będzie największą elektrownią słoneczną w Afryce Zachodniej i zapewni energię elektryczną dla ponad 700 000 osób. Ponadto, Togo bad