• wt.. gru 5th, 2023

  Rynek dronów inspekcyjnych rośnie w tempie rocznym kolejnych 24% od 2023 do 2035 roku

  Rynek dronów inspekcyjnych rośnie w tempie rocznym kolejnych 24% od 2023 do 2035 roku

  Rynek globalnych dronów inspekcyjnych prognozowany jest na znaczący wzrost z rocznym tempem wzrostu (CAGR) wynoszącym około 24% od 2023 do 2035 roku. Koniec 2035 roku przewiduje się osiągnięcie przychodu z tego rynku w wysokości 35 miliardów dolarów amerykańskich. Rozwój rynku można przypisać dynamicznie rosnącej działalności górniczej na całym świecie, co prowadzi do wzrostu produkcji miedzi oraz zapotrzebowania na drony inspekcyjne.
  W podziemnych operacjach górniczych drony zastępują ludzi w śledzeniu bezpieczeństwa miejsca, warunków gruntu, tuneli, stref wybuchowych i innych lokalizacji. Eliminuje to ryzyko dla personelu i pozwala na identyfikację potencjalnych problemów. W związku z tym odsetek kopalń inwestujących w drony wzrósł z 43% w 2018 roku do około 64% w 2022 roku. Ponadto około 31% ankietowanych kopalń na całym świecie w 2022 roku w pełni zainwestowało w drony lub dokonało znacznych inwestycji, co wskazuje na pozytywny wpływ na przychody z tego rynku w nadchodzących latach.

  Jednym z głównych czynników wzrostu globalnego rynku dronów inspekcyjnych jest wzrost zapotrzebowania na energię wiatrową. Turbiny wiatrowe wymagają regularnej konserwacji i inspekcji w celu zapewnienia ich skuteczności i trwałości. Inspekcje dronów umożliwiają bardziej kompleksową ocenę, wykrywając problemy takie jak delaminacja łopat, wady rdzenia i awarie wewnętrznych komponentów. W porównaniu do tradycyjnych metod inspekcji, inspekcje dronów są szybsze i dostarczają bardziej precyzyjnych danych.

  Rynek dronów inspekcyjnych podzielono na pięć głównych regionów: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska oraz Bliski Wschód i Afryka. Przewiduje się, że Ameryka Północna będzie dominującym rynkiem, głównie dzięki rosnącej działalności rekonstrukcyjnej. Wykorzystanie dronów do inspekcji mostów w złym stanie spowodowało wzrost przychodów z tego rynku.

  W regionie Azji i Pacyfiku rynek dronów inspekcyjnych rośnie dzięki coraz większemu zastosowaniu dronów w inspekcjach rolniczych. Rządy w tym regionie aktywnie promują wykorzystanie dronów w rolnictwie, przewidując fundusze na pozyskanie i wykorzystanie dronów.

  Kluczowe zastosowania dronów inspekcyjnych obejmują budownictwo i infrastrukturę, rolnictwo, usługi publiczne, przemysł naftowy i gazowy oraz górnictwo. Spodziewa się, że segment przemysłu naftowego i gazowego będzie miał najwyższy udział w rynku, dzięki rosnącemu popytowi na ropę i gaz na całym świecie. Drony są wykorzystywane do monitorowania trudno dostępnych obszarów i przeprowadzania inspekcji, co poprawia bezpieczeństwo i efektywność.

  Rynek jest również podzielony ze względu na rodzaj dronów, a segment wielowirnikowy przewiduje znaczny wzrost. Może to być przypisane do wzrastającej działalności budowlanej na całym świecie oraz prognozowanej budowy milionów nowych budynków do 2050 roku.

  Podsumowując, międzynarodowy rynek dronów inspekcyjnych ma potencjał do znaczącego wzrostu w nadchodzących latach, napędzany czynnikami takimi jak rosnąca działalność górnicza, zapotrzebowanie na inspekcje turbin wiatrowych, projekty rekonstrukcyjne i wykorzystanie dronów w rolnictwie. Dzięki postępom w technologii dronów i ich zdolności do precyzyjnych i efektywnych inspekcji, rynek może osiągnąć nowe szczyty.