• pt.. wrz 22nd, 2023

  Wnioski dotyczące energii jądrowej w Australii

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 19, 2023
  Wnioski dotyczące energii jądrowej w Australii

  Komitet ds. Środowiska i Prawodawstwa ds. Komunikacji Senatu przedstawił niedawno raport na temat energii jądrowej w Australii. Raport większościowy, poparty przez senatorów Partii Pracy i Zielonych, argumentował przeciwko energii jądrowej i zniesieniu istniejącego prawodawstwa, które ją zabrania. Z kolei raport minderheitowy senatorów Koalicji opowiadał się za zniesieniem zakazu.

  Raport większościowy podkreśla kilka powodów, które doprowadziły do tych wniosków. Po pierwsze, argumentują, że energia jądrowa jest najdroższą opcją dla Australii, podczas gdy energia odnawialna z gwarancją dostawy jest najtańszą alternatywą. Wprowadzenie energii jądrowej prowadziłoby do wzrostu cen energii, zwiększając dodatkowe obciążenia finansowe dla Australijczyków już borykających się z kosztami utrzymania.

  Nadal większościowy raport podkreśla, że nowoczesne technologie jądrowe są niewystawione na próby, nie istnieją również działające małe reaktory modułowe (SMR) na świecie. Biorąc pod uwagę znaczny czas potrzebny na rozwinięcie przemysłu energii jądrowej w Australii, jej wkład w rynek energii prawdopodobnie byłby nieistotny w porównaniu do przewidywanego wzrostu energii odnawialnej z gwarancją dostawy.

  Co więcej, podkreślają, że energia jądrowa nie ma elastyczności potrzebnej do zaspokojenia wymagań współczesnego rynku energii, dlatego energia odnawialna z gwarancją dostawy jest lepszym rozwiązaniem. Podniesione są również obawy dotyczące inherentnych ryzyk bezpieczeństwa związanych z energią jądrową oraz zagospodarowania odpadów jądrowych o wysokim poziomie radioaktywności. Poruszany jest również problem niedoboru wody, ponieważ elektrownie jądrowe wymagają znacznych ilości wody do chłodzenia.

  Raport większościowy dochodzi do wniosku, że nie ma społecznego przyzwolenia na utworzenie cywilnej branży jądrowej w Australii. Większość Australijczyków niepokoi się obecnością elektrowni jądrowych i towarzyszących im odpadów radioaktywnych w swoich społecznościach. Zamiast tego wierzą, że można osiągnąć bezpieczną i zrównoważoną przyszłość energetyczną poprzez rozwijanie energii odnawialnej z gwarancją dostawy.

  Raport minderheitowy senatorów Koalicji argumentuje, że energia jądrowa rozwija się globalnie i sugeruje, że ma ona znaczenie w obsługiwaniu projektów takich jak podwodne okręty jądrowe AUKUS. Jednak twierdzenie, że energia jądrowa rośnie, nie jest poparte danymi, ponieważ globalna zdolność jądrowa pozostaje stagnująca od ostatnich 30 lat.

  Pod względem ekonomii raport minderheitowy zawiera mylące twierdzenia dotyczące kosztów energii jądrowej w porównaniu do odnawialnych. Ich powołane źródła zostały skrytykowane za użycie wadliwych obliczeń i nierzetelne założenia.

  Ogólnie rzecz biorąc, trwa debata na temat energii jądrowej w Australii, z różnymi poglądami na jej wykonalność i odpowiedniość w odniesieniu do kosztów, bezpieczeństwa, elastyczności i akceptacji społecznej.