• pt.. wrz 22nd, 2023

  Tamil Nadu staje w obliczu opóźnień w wdrażaniu 5G z powodu licznych wniosków o „Prawo Dojazdu”

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 19, 2023
  Tamil Nadu staje w obliczu opóźnień w wdrażaniu 5G z powodu licznych wniosków o „Prawo Dojazdu”

  Obecnie Tamil Nadu, jedno z państw na czele wdrażania 5G w Indiach, zmaga się z poważnymi opóźnieniami związanymi z dużą ilością oczekujących wniosków o „Prawo Dojazdu” (ROW). Stan ten jest drugim z największą ilością oczekujących aplikacji w Indiach. Na dzień 19 maja 2023 r. było 11 146 oczekujących wniosków w Tamil Nadu, z czego 7 292 oczekuje od ponad 90 dni. Liczba ta jest prawie trzykrotnie większa od liczby oczekujących aplikacji drugiego w kolejności stanu, Rajasthanu, który ma 3 804 aplikacje. W rzeczywistości, Tamil Nadu odpowiada za prawie połowę wszystkich oczekujących wniosków o ROW na terenie całego kraju.

  Opóźnienia w przetwarzaniu tych wniosków utrudniają postęp wdrażania sieci 5G w tym stanie. Mimo że udało się zmniejszyć ogólną liczbę oczekujących aplikacji w porównaniu do ubiegłego roku, liczba wniosków oczekujących od ponad trzech miesięcy wzrosła. Jednym z głównych problemów hamujących postęp jest fakt, że rząd Tamil Nadu nie zatwierdził jeszcze polityki „Prawa Dojazdu” zgodnej z Regulaminem Zmiany „Prawa Dojazdu” Indyjskiego Telegrafu z 2022 roku. Niestety, nie podano harmonogramu wdrożenia tej polityki. Ponadto, stan ten nadal musi aktywować Formularz 5G na swojej stronie internetowej, aby wesprzeć wdrażanie.

  W międzyczasie Uttar Pradesh prowadzi prace nad mapowaniem zasobów, które mogą być wykorzystane do wdrożenia 5G. Dzięki starannemu mapowaniu, stan ten zidentyfikował 2,46 miliona słupów elektrycznych, podczas gdy Jharkhand zmapował 245 budynków rządowych, 401 000 słupów elektrycznych, 53 dworce autobusowe, 70 świateł drogowych i 97 przystanków autobusowych. Maharashtra z kolei zmapowała 595 dworców autobusowych.

  Dodatkowo, rząd centralny mocno akcentuje fibrację stacji bazowych BTS w celu poprawy zasięgu mobilnego i prędkości internetu. Telangana jest liderem w tym zakresie, ponieważ do 31 marca tego roku 41% BTS-ów było już połączonych z włóknem. Tamil Nadu zbliża się do niego z pokryciem wynoszącym 40,87%. Rząd ma na celu osiągnięcie 65% fibracji do marca 2024 roku.

  Jasne jest, że głównym wyzwaniem w Tamil Nadu są oczekujące wnioski o „Prawo Dojazdu”. Konieczne jest przyspieszenie procesu zatwierdzania tych aplikacji przez rząd, wdrożenie niezbędnych polityk i uruchomienie portalu internetowego, aby zapewnić terminowy postęp w wdrażaniu 5G. Tamil Nadu musi pokonać te przeszkody, aby w pełni skorzystać z możliwości i korzyści wynikających z technologii 5G.