• czw.. wrz 28th, 2023

  Operatorzy telekomunikacyjni mogą osiągnąć dodatkowe 17 miliardów dolarów przychodów dzięki sieciom satelitarnym 5G

  Operatorzy telekomunikacyjni mogą osiągnąć dodatkowe 17 miliardów dolarów przychodów dzięki sieciom satelitarnym 5G

  Według niedawno opublikowanego raportu Juniper Research, operatorzy telekomunikacyjni mają potencjał do wygenerowania dodatkowych 17 miliardów dolarów przychodów z sieci satelitarnych 5G między 2024 a 2030 rokiem. Raport podkreśla znaczenie natychmiastowych partnerstw między operatorami telekomunikacyjnymi a operatorami sieci satelitarnych (SNO) w celu wykorzystania tego wzrostu.

  Pierwsze komercyjne uruchomienie sieci satelitarnej 5G przewiduje się na rok 2024, a do 2030 roku prognozuje się, że będą działać ponad 110 milionów połączeń satelitarnych 5G zgodnych z 3GPP. Aby zapewnić sukces tych sieci satelitarnych, operatorzy telekomunikacyjni muszą nawiązywać partnerstwa z SNO, którzy mają zdolność do uruchamiania i zarządzania satelitami GSO (Orbita Geostacjonarna). Satelity GSO mają unikalną możliwość zapewniania stałego połączenia, ponieważ podążają za obrotem Ziemi, zawsze pozostając nad krajem, który obsługują.

  Raport podkreśla również znaczenie rozważenia przyszłych postępów technologicznych, takich jak rozwój sieci 6G, przy wyborze partnera SNO. Taka strategiczna perspektywa pozwoli operatorom planować możliwości pokrycia i przepustowości w przyszłości.

  Ponadto, raport sugeruje, że operatorzy telekomunikacyjni mogą wykorzystać swoje istniejące relacje rozliczeniowe z abonentami komórkowymi i przedsiębiorstwami, aby zwiększyć adopcję konnectivity satelitarnej. Poprzez integrację usług satelitarnych w swoje istniejące sieci naziemne, operatorzy mogą szybko zwiększyć swoje przychody z konektywności satelitarnej 5G.

  Podsumowując, raport podkreśla znaczący potencjał przychodowy dla operatorów telekomunikacyjnych w branży sieci satelitarnych 5G. Poprzez tworzenie strategicznych partnerstw z SNO i wykorzystanie swoich relacji rozliczeniowych, operatorzy mogą pozycjonować się na sukces na rozwijającym się rynku konektywności satelitarnej.

  Źródło: Juniper Research