• pon.. cze 5th, 2023

SQL (Structured Query Language): Uniwersalny język zarządzania bazami danych

ByPiotr Kruszczyński

maj 25, 2023
SQL (Structured Query Language): Uniwersalny język zarządzania bazami danych

10 najważniejszych komend SQL, których powinieneś się nauczyć

SQL (Structured Query Language) to uniwersalny język zarządzania bazami danych, który jest stosowany przez programistów i administratorów baz danych na całym świecie. SQL jest wykorzystywany do tworzenia, modyfikowania i zarządzania bazami danych, co czyni go niezwykle ważnym narzędziem dla każdego, kto pracuje z danymi.

W tym artykule przedstawimy 10 najważniejszych komend SQL, których powinieneś się nauczyć, aby lepiej zarządzać swoimi bazami danych.

1. SELECT

SELECT to podstawowa komenda SQL, która służy do wybierania danych z bazy danych. Można ją wykorzystać do wyświetlania całych tabel lub tylko wybranych kolumn.

Przykład:

SELECT * FROM tabela;

2. WHERE

WHERE to komenda SQL, która służy do filtrowania danych z bazy danych. Można ją wykorzystać do wyświetlania tylko tych rekordów, które spełniają określone kryteria.

Przykład:

SELECT * FROM tabela WHERE kolumna=’wartość’;

3. ORDER BY

ORDER BY to komenda SQL, która służy do sortowania danych w bazie danych. Można ją wykorzystać do sortowania danych według określonej kolumny w kolejności rosnącej lub malejącej.

Przykład:

SELECT * FROM tabela ORDER BY kolumna ASC;

4. GROUP BY

GROUP BY to komenda SQL, która służy do grupowania danych w bazie danych. Można ją wykorzystać do grupowania danych według określonej kolumny.

Przykład:

SELECT kolumna, COUNT(*) FROM tabela GROUP BY kolumna;

5. JOIN

JOIN to komenda SQL, która służy do łączenia danych z dwóch lub więcej tabel w bazie danych. Można ją wykorzystać do pobierania danych z kilku tabel jednocześnie.

Przykład:

SELECT tabela1.kolumna, tabela2.kolumna FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.klucz=tabela2.klucz;

6. INSERT INTO

INSERT INTO to komenda SQL, która służy do dodawania nowych rekordów do bazy danych. Można ją wykorzystać do dodawania nowych danych do istniejącej tabeli.

Przykład:

INSERT INTO tabela (kolumna1, kolumna2) VALUES (’wartość1′, 'wartość2′);

7. UPDATE

UPDATE to komenda SQL, która służy do aktualizowania istniejących rekordów w bazie danych. Można ją wykorzystać do aktualizowania danych w istniejącej tabeli.

Przykład:

UPDATE tabela SET kolumna=’nowa wartość’ WHERE kolumna=’stara wartość’;

8. DELETE

DELETE to komenda SQL, która służy do usuwania rekordów z bazy danych. Można ją wykorzystać do usuwania danych z istniejącej tabeli.

Przykład:

DELETE FROM tabela WHERE kolumna=’wartość’;

9. CREATE TABLE

CREATE TABLE to komenda SQL, która służy do tworzenia nowych tabel w bazie danych. Można ją wykorzystać do tworzenia nowych tabel z określonymi kolumnami i typami danych.

Przykład:

CREATE TABLE tabela (kolumna1 INT, kolumna2 VARCHAR(255));

10. DROP TABLE

DROP TABLE to komenda SQL, która służy do usuwania tabel z bazy danych. Można ją wykorzystać do usuwania istniejących tabel z bazy danych.

Przykład:

DROP TABLE tabela;

Podsumowanie

SQL to uniwersalny język zarządzania bazami danych, który jest niezwykle ważnym narzędziem dla każdego, kto pracuje z danymi. W tym artykule przedstawiliśmy 10 najważniejszych komend SQL, których powinieneś się nauczyć, aby lepiej zarządzać swoimi bazami danych. Znajomość tych komend pozwoli Ci na wykonywanie podstawowych operacji na danych, takich jak wybieranie, filtrowanie, sortowanie, grupowanie, łączenie, dodawanie, aktualizowanie i usuwanie danych.