• sob.. cze 10th, 2023

SMOTE: Syntetyczna technika oversamplingu dla zrównoważonych danych mniejszościowych

ByAgnieszka Przepiórska

maj 25, 2023
SMOTE: Syntetyczna technika oversamplingu dla zrównoważonych danych mniejszościowych

Syntetyczna technika oversamplingu dla zrównoważonych danych mniejszościowych (SMOTE)

Syntetyczna technika oversamplingu dla zrównoważonych danych mniejszościowych (SMOTE) to jedna z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z problemem niezrównoważonych danych w analizie danych. SMOTE jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi mniejszościowymi, które stanowią tylko niewielką część całego zbioru danych.

SMOTE działa poprzez tworzenie sztucznych próbek danych mniejszościowych na podstawie istniejących próbek. Metoda ta jest oparta na koncepcji interpolacji, która polega na łączeniu dwóch lub więcej punktów w celu uzyskania nowego punktu pośredniego. SMOTE działa podobnie, łącząc istniejące próbki danych mniejszościowych w celu uzyskania nowych, sztucznych próbek.

SMOTE działa w następujący sposób: najpierw wybierane są dwie losowe próbki danych mniejszościowych, a następnie wyznaczany jest punkt pośredni między nimi. Punkty pośrednie są następnie dodawane do zbioru danych jako nowe próbki. W ten sposób SMOTE zwiększa liczbę próbek danych mniejszościowych, co pozwala na lepsze zrównoważenie zbioru danych.

SMOTE jest szczególnie skuteczne w przypadku klasyfikacji binarnej, gdzie mamy do czynienia z dwoma klasami danych: klasą mniejszościową i klasą większościową. W takim przypadku SMOTE pozwala na zwiększenie liczby próbek danych mniejszościowych, co poprawia skuteczność klasyfikacji.

SMOTE jest również wykorzystywane w innych dziedzinach, takich jak przetwarzanie obrazów i rozpoznawanie mowy. W tych dziedzinach SMOTE jest stosowane do generowania sztucznych obrazów lub dźwięków, które są podobne do istniejących, ale różnią się nieznacznie, co pozwala na lepsze zrozumienie i analizę danych.

SMOTE ma jednak pewne ograniczenia. Metoda ta działa tylko w przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi numerycznymi. Nie działa w przypadku danych kategorycznych lub tekstowych. Ponadto SMOTE może prowadzić do nadmiernego dopasowania (overfitting), co oznacza, że model może działać dobrze na danych treningowych, ale słabo na danych testowych.

W celu uniknięcia nadmiernego dopasowania, SMOTE może być stosowane w połączeniu z innymi metodami, takimi jak regularyzacja lub walidacja krzyżowa. W ten sposób można uzyskać bardziej stabilne i skuteczne modele.

Podsumowując, SMOTE jest skuteczną metodą radzenia sobie z problemem niezrównoważonych danych w analizie danych. Metoda ta pozwala na zwiększenie liczby próbek danych mniejszościowych, co poprawia skuteczność klasyfikacji. SMOTE ma jednak pewne ograniczenia i może prowadzić do nadmiernego dopasowania. W celu uniknięcia tych problemów, SMOTE może być stosowane w połączeniu z innymi metodami.