• niedz.. paź 1st, 2023

  OXY Technical Gases tworzy jednostkę separacji powietrza w Chorwacji

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 20, 2023
  OXY Technical Gases tworzy jednostkę separacji powietrza w Chorwacji

  SIAD Group i SOL Group niedawno utworzyły wspólne przedsięwzięcie o nazwie OXY Technical Gases. Celem tego partnerstwa jest zwiększenie dostępności azotu, tlenu i argonu na rynku Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chorwacji i sąsiednich krajów. W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia SIAD Group posiada 60% udziałów, a SOL Group pozostałe 40%.
  Jako część tego nowatorskiego projektu, OXY Technical Gases obecnie prowadzi budowę jednostki separacji powietrza (ASU) w pobliżu Zagrzebia, Chorwacji. Ten projekt, szacowany na koszt 56,1 miliona dolarów amerykańskich, ma na celu poprawę jakości i niezawodności dostaw wysokoczystych gazów, takich jak ciekły tlen, azot i argon. Te gazy, które są produkowane w ekstremalnie niskich temperaturach, będą służyć klientom SIAD i SOL, w tym szpitalom, fabrykom przemysłowym i różnym konsumentom w całej Chorwacji i sąsiednich krajach.
  Budową jednostki ASU zajmuje się SIAD Macchine Impianti SpA, spółka córka SIAD Group specjalizująca się w budowie technicznych zakładów produkcji gazów, sprężarek przemysłowych i zakładów do skraplania gazu ziemnego. Ta jednostka separacji powietrza odegra kluczową rolę w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na azot, tlen i argon w regionie.
  Utworzenie OXY Technical Gases oraz budowa jednostki ASU w miejscowości Velika Gorica są znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia dostępności niezbędnych gazów przemysłowych w Europie Wschodniej. To przedsięwzięcie podkreśla zaangażowanie zarówno SIAD Group, jak i SOL Group w zaspokajanie potrzeb swoich klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości gazów do różnych zastosowań w opiece zdrowotnej, produkcji i innych branżach.