• niedz.. paź 1st, 2023

  Rozpoczęcie prac nad innowacyjnymi usługami klimatycznymi wykorzystującymi dane satelitarne

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 20, 2023
  Rozpoczęcie prac nad innowacyjnymi usługami klimatycznymi wykorzystującymi dane satelitarne

  Prace mają ruszyć nad serią innowacyjnych usług klimatycznych, które będą wykorzystywać dane satelitarne do dostarczania informacji o ryzykach środowiskowych i sposobach ich łagodzenia dla firm i organizacji. Usługi będą wykorzystywać narzędzia obserwacji Ziemi, śledzenia satelitarnego oraz dane demograficzne populacji, wspierane przez sztuczną inteligencję (AI), w celu tworzenia prognoz i modeli. Zastosowania obejmować będą różne sektory, w tym rolnictwo, energetykę, finanse i ubezpieczenia.

  Projekty te, finansowane przez UK Space Agency, mają na celu nie tylko pomaganie firmom i rządom w zrozumieniu i łagodzeniu ryzyka, ale także zidentyfikowanie możliwości zielonego finansowania w celu wspierania zrównoważonego wzrostu biznesu. Każdy projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości do £55,000 na opracowanie usług, które zapewnią aktualne spojrzenie na konteksty środowiskowe przy użyciu danych z obserwacji Ziemi.

  Jeden z projektów skupia się na odporności cieków wodnych, mapując skutki globalnych temperatur na lokalne cieki wodne oraz korzyści wynikające z inwestowania w strategie łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Inny projekt ma na celu generowanie danych kontekstowych dotyczących wpływu zmian klimatycznych na różne grupy demograficzne. Ogólnie projekty te będą dotyczyć różnych problemów środowiskowych, takich jak emisje metanu i podtlenku azotu, odporność cieków wodnych, zmiany bioróżnorodności oraz technologie dekarbonizacji.

  Ten program finansowania stanowi drugą transzę inwestycji UK Space Agency w rozwój usług klimatycznych. Poprzednia runda finansowania została przyznana dziewięciu organizacjom w UK, aby zaprezentowały potencjał swoich pomysłów biznesowych. Nowe projekty obejmują monitorowanie miejsc środowiskowych, wsparcie produkcji żywności w zmieniającym się klimacie oraz rozwiązanie problemu wylesiania związane z rolnictwem drobnoskalowym.

  Te inicjatywy prezentują ekspertyzę i innowacyjność Wielkiej Brytanii w dziedzinie obserwacji Ziemi i technologii satelitarnych. Poprzez wykorzystanie danych satelitarnych, AI i obserwacji Ziemi, Wielka Brytania dąży do wspierania biznesu i stania się głównym graczem w przestrzeni kosmicznej, jednocześnie dbając o zdrowie planety i jej mieszkańców.