• śr.. paź 4th, 2023

  Rynek komunikacji satelitarnej

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 20, 2023
  Rynek komunikacji satelitarnej

  Rynek komunikacji satelitarnej prognozuje wzrost o ponad 9,2% w latach 2020-2027. Wartość rynku szacowana na około 62,19 miliarda dolarów w 2019 roku, jest napędzana rosnącym zapotrzebowaniem na nieprzerwane połączenie w różnych branżach oraz potrzebą usług satelitarnych o dużej przepustowości. Komunikacja satelitarna odnosi się do przesyłania, odbierania i przetwarzania informacji za pomocą telekomunikacji. Polega ona na przekazywaniu i wzmacnianiu sygnałów telekomunikacyjnych za pośrednictwem transpondera. Wzrost rynku jest również napędzany rosnącym wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT) oraz wzrostem liczby pojazdów autonomicznych i połączonych.

  Jednym z głównych czynników napędzających wzrost rynku jest wzrastające wydatkowanie na IoT oraz zapotrzebowanie na bezprzewodowe rozproszone systemy sterowania w regionie Azji i Pacyfiku. W szczególności w Chinach, realizowane są znaczne wydatki na IoT, które w 2019 roku wyniosły około 168 miliardów dolarów. Ponadto, w Chinach zanotowano znaczny wzrost liczby podłączeń internetowych, które osiągnęły 6 miliardów w 2020 roku.

  Strategiczne partnerstwa i sojusze pomiędzy uczestnikami rynku, takie jak umowa firm Viasat Inc. z SpaceX w celu wprowadzenia misji satelity ViaSat-3, mają na celu stworzenie korzystnego zapotrzebowania na usługi komunikacji satelitarnej. Misja ta ma na celu dostarczenie terabitów danych z kosmosu, aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na szerokopasmowe usługi internetowe.

  Jednak wysokie koszty rozwoju i utrzymania infrastruktur stacji naziemnych do obsługi urządzeń satelitarnych mogą ograniczać wzrost globalnego rynku komunikacji satelitarnej.

  Obecnie Ameryka Północna jest przywódcą na tym rynku, co wynika z rosnącego zapotrzebowania na ciągłą komunikację przez przemysł obronny oraz wzrostu zapotrzebowania na wyposażenie SATCOM przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się również, że obszar Azji i Pacyfiku wykaże najwyższy wskaźnik wzrostu w okresie prognozowanym.

  Podsumowując, rynek komunikacji satelitarnej stoi przed znaczącym wzrostem ze względu na rosnące zapotrzebowanie na nieprzerwane połączenie i postępy technologiczne w dziedzinie IoT.

  Źródło: Raport „Satellite Communication Market Insights, by Component, by Application, by End-use Industry, by Region, Global Forecast to 2027” – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw1626