• pt.. wrz 22nd, 2023

  Wzrost rosyjskich dochodów z eksportu ropy naftowej

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 19, 2023
  Wzrost rosyjskich dochodów z eksportu ropy naftowej

  W lipcu 2023 roku przychody Rosji z eksportu ropy naftowej osiągnęły najwyższy poziom od ośmiu miesięcy, według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). Cena rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską przekroczyła ustalony przez Grupę Siedmiu (G7) limit cenowy wynoszący 60 dolarów, sygnalizując potencjalne napięcia związane z podażą dla innych benchmarków ropy naftowej.

  Wzrost cen ropy Urals Rosji był wynikiem cięć podaży w ramach sojuszu OPEC+, oraz wyższych światowych cen ropy naftowej w wyniku restrukturyzacji produkcji Arabii Saudyjskiej. Średni koszt rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską wynosił 64,41 dolarów za baryłkę, przekraczając limit cenowy G7.

  Zaostrzanie się równowagi popyto-podaży w wyniku redukcji produkcji oraz zmniejszającego się wywozu rosyjskiej ropy przyczyniły się do odbicia cen, popychając ceny ropy naftowej dalej w kierunku wstecznego tłoczenia (backardation), jak podano w miesięcznym raporcie rynku ropy IEA.

  Wyższe ceny ropy naftowej, w połączeniu z mniejszymi rabatami na rosyjskie gatunki, doprowadziły do wzrostu przychodów z eksportu Rosji o 2,5 miliarda dolarów, osiągając kwotę 15,3 miliarda dolarów w tym miesiącu. Jednak ta liczba jest o 4,1 miliarda dolarów niższa w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.

  W lipcu eksport ropy naftowej Rosji wynosił średnio około 7,3 miliona baryłek dziennie, według IEA. Mechanizm limitu cenowego narzucony przez państwa zachodnie ma na celu utrzymanie rosyjskich dostaw na rynku, ale ogranicza zdolność Rosji do finansowania wojny na Ukrainie. Przedsiębiorstwa mogą transportować rosyjską ropę, jeśli płacą mniej niż 60 dolarów za baryłkę.

  Limit cenowy spowodował, że Chiny i Indie stały się znaczącymi nabywcami przecenionych rosyjskich baryłek ropy naftowej. Całkowity zakaz dostaw rosyjskiej ropy prawdopodobnie spowodowałby poważne wstrząsy na rynku i wzrost cen ropy, biorąc pod uwagę historyczną pozycję Rosji jako jednego z największych eksporterów ropy naftowej na świecie.