• pt.. wrz 22nd, 2023

  Zwiększenie podatku od nadzwyczajnych zysków dla krajowej ropy naftowej i eksportowanego oleju napędowego

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 20, 2023
  Zwiększenie podatku od nadzwyczajnych zysków dla krajowej ropy naftowej i eksportowanego oleju napędowego

  Ministerstwo Finansów ogłosiło zwiększenie podatków od nadzwyczajnych zysków dla krajowej ropy naftowej i eksportowanego oleju napędowego. Decyzja ta wynika z ostatniego wzrostu cen ropy naftowej na rynku globalnym. Specjalny obowiązkowy podatek dodatkowy (SAED), znany również jako podatek od nadzwyczajnych zysków, dla krajowo produkowanej ropy naftowej zostanie zwiększony z 4250 Rs za tonę do 7100 Rs za tonę. Dodatkowo, podatek od nadzwyczajnych zysków dla eksportowanego oleju napędowego zostanie zwiększony z 1 Rs za litr do 5,50 Rs za litr. Dla eksportowanego paliwa lotniczego, znanego jako olej turbiny lotniczej (ATF), podatek od nadzwyczajnych zysków wyniesie 2 Rs za litr. Nowe stawki podatkowe wejdą w życie od 15 sierpnia.

  Warto zauważyć, że benzyna nadal będzie zwolniona z podatku od nadzwyczajnych zysków. Zwiększenie podatku od krajowo produkowanej ropy naftowej będzie miało wpływ na Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) i Oil India. Jednak SAED nie dotyczy podmiotów, których roczna produkcja ropy naftowej wynosiła mniej niż 2 miliony baryłek w poprzednim roku podatkowym.

  Zwiększenie podatku od nadzwyczajnych zysków dla oleju napędowego i ATF na eksport wpłynie na Reliance Industries i Nayara Energy, która jest wspierana przez Rosneft i jest głównym eksporterem paliwa. Indie po raz pierwszy wprowadziły podatek od nadzwyczajnych zysków w lipcu ubiegłego roku, naśladując inne państwa, które opodatkowują nadzwyczajne zyski przedsiębiorstw energetycznych. Początkowo na benzynę i ATF nałożono opłatę eksportową w wysokości 6 Rs za litr (12 dolarów za baryłkę), a na olej napędowy – 13 Rs za litr (26 dolarów za baryłkę). Dodatkowo na produkcję krajową ropy naftowej nałożono podatek od nadzwyczajnych zysków w wysokości 23 250 Rs za tonę (40 dolarów za baryłkę).

  Stawki podatków są przeglądane co dwa tygodnie na podstawie średnich cen ropy naftowej z poprzednich dwóch tygodni. Producenci ropy naftowej, takich jak ONGC, sprzedają swoją ropę po cenach na rynku międzynarodowym. W miarę wzrostu międzynarodowych cen ropy, producenci ci osiągają nadzwyczajne zyski. Ceny oleju napędowego, benzyny i ATF również wzrosły, co skutkuje istotnymi marżami na eksport. To właśnie w tej kontekście wprowadzono te podatki, które są okresowo przeglądane, biorąc pod uwagę różne czynniki, w tym ceny międzynarodowe.

  Rząd nakłada podatek od nadzwyczajnych zysków dla producentów ropy naftowej na każdą cenę przekraczającą 75 dolarów za baryłkę. Jednak według Ministerstwa Finansów, dane dla Specjalnego Podatku Dodatkowego Akcyzowego (SAED) od produkcji ropy naftowej nie są oddzielnie prowadzone.