• wt.. gru 5th, 2023

  Nowe inwestycje Red Deer Polytechnic na rzecz innowacji i technologii

  Nowe inwestycje Red Deer Polytechnic na rzecz innowacji i technologii

  Red Deer Polytechnic (RDP) przywiązuje dużą wagę do wykorzystania nowoczesnego sprzętu i praktycznego doświadczenia w celu stymulacji komercjalizacji nowych technologii, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu i dywersyfikacji gospodarki. Dzięki współpracy z uniwersytetami, politechnikami i kolegiami, RDP dąży do stworzenia ekscytujących rozwiązań, które przynoszą korzyści całej branży. Ostatnie inwestycje ze strony Rządu Albertyjskiego w ramach Major Innovation Fund (MIF) będą skierowane do projektów w czterech kluczowych obszarach, w trzech z nich Red Deer Polytechnic bierze czynny udział.

  1. Czysta Energia: Energy Innovation Centre (EIC) RDP we współpracy z University of Alberta będzie prowadzić badania nad odpornymi i czystymi systemami energetycznymi. Szybka technologia weryfikacji dostępna w EIC oraz informacje z Data Sharing Alliance będącej inicjatywą RDP będą wspierać działania tej uczelni.

  2. Innowacje w dziedzinie przyrządów medycznych: W ramach tematu MEDICO (Medical Device Innovation) University of Calgary będzie liderem tych badań, zaś Centrum Innowacji w Produkcji (CIM-TAC) RDP zapewni wiedzę specjalistyczną pozwalającą na połączenie światów lekarzy klinicznych i komercjalizacji.

  3. Technologie kosmiczne i obronne: Dzięki zaawansowanej technologii wytwarzania metodą dodawania CIM-TAC będzie wspierać badaczy z University of Alberta w opracowywaniu nowatorskich materiałów dla przemysłu obronnego.

  Prezydent Red Deer Polytechnic, Stuart Cullum, wyraża entuzjazm w związku z inwestycjami rządu, podkreślając kluczową rolę, jaką odgrywają politechniki w badaniach stosowanych i partnerstwach przemysłowych. Dzięki temu wsparciu możliwa jest nie tylko współpraca z innymi instytucjami, ale również znaczący wzrost i dywersyfikacja gospodarki Alberty.

  W 2022 roku Centrum Innowacji w Produkcji (CIM-TAC) rozpoczęło 73 projekty dla 57 firm, natomiast personel RDP nawiązał ponad 1300 kontaktów z przedstawicielami branży. Te liczby świadczą o znaczącym wpływie, jaki Red Deer Polytechnic ma na stymulację innowacji i komercjalizację technologii.

  Minister Technologii i Innowacji, Nate Glubish, docenia światowej klasy badania podejmowane przez instytucje szkolnictwa wyższego w Alberty. Inwestycja w wysokości 27,3 miliona dolarów z Major Innovation Fund (MIF) przyspieszy te działania, napędzając badania, innowacje i komercjalizację technologii w prowincji.

  FAQ:
  Q: Jakie są główne obszary inwestycji Red Deer Polytechnic?
  A: Główne obszary inwestycji Red Deer Polytechnic to czysta energia, innowacje w dziedzinie przyrządów medycznych oraz technologie kosmiczne i obronne.

  Q: Jakie są cele inwestycji rządu Albertyjskiego w Red Deer Polytechnic?
  A: Cele inwestycji rządu Albertyjskiego w Red Deer Polytechnic obejmują stymulację innowacji, komercjalizację technologii oraz wzrost i dywersyfikację gospodarki w prowincji.

  Q: Jak Red Deer Polytechnic przyczynia się do rozwoju innowacji i komercjalizacji technologii?
  A: Red Deer Polytechnic przyczynia się do rozwoju innowacji i komercjalizacji technologii poprzez wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, praktycznego doświadczenia oraz współpracy z innymi instytucjami, co pozwala na tworzenie ekscytujących rozwiązań o szerokim zasięgu branżowym.