• śr.. paź 4th, 2023

  Rozwój infrastruktury magazynowania i dystrybucji wodoru

  Rozwój infrastruktury magazynowania i dystrybucji wodoru

  W ostatnich latach zainteresowanie i aktywność w sektorze wodorowym wzrosły ze względu na jego rolę w przejściu energetycznym oraz powstające możliwości rynkowe. Podczas gdy skupiono się na produkcji wodoru i technologiach ogniw paliwowych, infrastruktura pośrednia dotycząca magazynowania i transportu wodoru często była pomijana.

  Technologie magazynowania i dystrybucji wodoru są kluczowe dla pokonania luki między produkcją a konsumpcją. Dostępne są różne rozwiązania do transportu i przechowywania wodoru.

  Jednym z głównych wyzwań związanym z wodorem jest jego niska gęstość, co wymaga znacznego sprężania lub skroplenia w celu zwiększenia pojemności magazynowej. Jednak te metody są energochłonne i obniżają ogólną efektywność energetyczną wodoru.

  Na całym świecie istnieją gazociągi wodorowe, ale ich zasięg jest ograniczony do konkretnych regionów. Rozszerzenie sieci rurociągów jest niezbędne do połączenia obszarów produkcji i konsumpcji.

  Dostępne są różne opcje magazynowania w zależności od wielkości i zastosowania. Sprężone zbiorniki gazu i ciekłego wodoru są odpowiednie dla stacjonarnych aplikacji magazynowania i stacji tankowania. Sprężone zbiorniki wodoru, zwłaszcza kompozyty typu III i IV, zyskują popularność na rynku pojazdów z ogniwami paliwowymi (FCEV).

  Systemy magazynowania hydrydów metalowych, działające przy niższych ciśnieniach, wykazują obietnicę w zastosowaniach magazynowania energii wodorowej. Badane jest również podziemne magazynowanie wodoru w zbiornikach i przekształcanie istniejących gazociągów ziemnych.

  W przypadku dystrybucji wodoru, do mniejszych aplikacji stosuje się przyczepy z sprężonym i ciekłym wodorem. Rurociągi są niezbędne do transportu o większej skali i na dłuższe odległości. Niektóre projekty budowy rurociągów są już w toku, podczas gdy inne obejmują przekształcenie istniejących gazociągów ziemnych.

  Podsumowując, rozwój i rozbudowa infrastruktury magazynowania i dystrybucji wodoru są niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału wodoru jako surowca przemysłowego, paliwa i nośnika energii. Wykorzystuje się różne technologie i metody w celu rozwiązania tych wyzwań i stworzenia bardziej efektywnego i powszechnego łańcucha dostaw wodoru.