• sob.. cze 10th, 2023

Normalizacja wsadowa: Przyspieszanie uczenia głębokich sieci poprzez redukcję wewnętrznego przesunięcia kowariantowego

ByMarcin Kuźmiński

maj 25, 2023
Normalizacja wsadowa: Przyspieszanie uczenia głębokich sieci poprzez redukcję wewnętrznego przesunięcia kowariantowego

Przyspieszanie uczenia głębokich sieci poprzez redukcję wewnętrznego przesunięcia kowariantowego

Normalizacja wsadowa: Przyspieszanie uczenia głębokich sieci poprzez redukcję wewnętrznego przesunięcia kowariantowego

Głębokie sieci neuronowe stały się jednym z najważniejszych narzędzi w dziedzinie uczenia maszynowego. Jednakże, uczenie sieci neuronowych z wieloma warstwami może być trudne i czasochłonne. Normalizacja wsadowa to technika, która pomaga w przyspieszeniu uczenia się sieci neuronowych poprzez redukcję wewnętrznego przesunięcia kowariantowego.

Wewnętrzne przesunięcie kowariantowe to zjawisko, w którym zmiana wejścia do jednej warstwy sieci neuronowej powoduje zmianę rozkładu danych wejściowych dla kolejnej warstwy. To może prowadzić do spowolnienia procesu uczenia się sieci neuronowej, ponieważ każda warstwa musi nauczyć się nowych cech, które odpowiadają zmienionemu rozkładowi danych wejściowych.

Normalizacja wsadowa to technika, która pomaga w przeciwdziałaniu wewnętrznemu przesunięciu kowariantowemu. Polega ona na normalizacji danych wejściowych dla każdej warstwy sieci neuronowej. W praktyce, normalizacja wsadowa polega na obliczeniu średniej i odchylenia standardowego dla każdej cechy w każdej wsadzie danych wejściowych. Następnie, dane wejściowe są normalizowane poprzez odejmowanie średniej i dzielenie przez odchylenie standardowe.

Normalizacja wsadowa może przyspieszyć uczenie się sieci neuronowych poprzez zmniejszenie wewnętrznego przesunięcia kowariantowego. To może prowadzić do szybszego uczenia się sieci neuronowej i lepszych wyników predykcyjnych.

Jednym z największych zalet normalizacji wsadowej jest to, że może być stosowana w różnych typach sieci neuronowych, w tym w sieciach konwolucyjnych i sieciach rekurencyjnych. To sprawia, że normalizacja wsadowa jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi w dziedzinie uczenia maszynowego.

Normalizacja wsadowa została wprowadzona w 2015 roku przez Ioffe i Szegedy w artykule „Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift”. Od tego czasu, normalizacja wsadowa stała się jednym z najważniejszych narzędzi w dziedzinie uczenia maszynowego.

Podsumowując, normalizacja wsadowa to technika, która pomaga w przyspieszeniu uczenia się sieci neuronowych poprzez redukcję wewnętrznego przesunięcia kowariantowego. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w dziedzinie uczenia maszynowego i może być stosowane w różnych typach sieci neuronowych. Normalizacja wsadowa jest jednym z najlepszych sposobów na przyspieszenie uczenia się sieci neuronowych i poprawę wyników predykcyjnych.