• wt.. gru 5th, 2023

  Nowe narzędzie kosmiczne dostarczone do Carbon Mapper w ramach inicjatywy JPL NASA

  Nowe narzędzie kosmiczne dostarczone do Carbon Mapper w ramach inicjatywy JPL NASA

  NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) dostarczył Planet Labs PBC najnowocześniejszy spektrometr obrazowania w ramach inicjatywy Carbon Mapper. Spektrometr ten będzie mierzyć gazy cieplarniane, takie jak metan i dwutlenek węgla, z orbity kosmicznej. Ten instrument wzmocni globalne zdolności monitorowania Carbon Mapper i umożliwi organizacji precyzyjne określenie i pomiar emisji ze źródeł indywidualnych.

  Inicjatywa Carbon Mapper to wspólny wysiłek publiczno-prywatny, pod przewodnictwem Carbon Mapper i jej partnerów, w tym JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University i University of Arizona. Spektrometr obrazowania mierzy setki długości fal świetlnych odbitych przez powierzchnię Ziemi i pochłoniętych przez gazy w atmosferze. Każda substancja, w tym metan i dwutlenek węgla, pochłania inne długości fal, pozostawiając unikalny „odcisk palca”, który spektrometr może zidentyfikować.

  Instrument został poddany rygorystycznym testom w JPL, aby zapewnić jego trwałość w kosmosie. Przeszedł testy wibracyjne symulujące warunki startu rakiety i był narażony na ekstremalne temperatury w komorze próżniowej. Spektrometr pomyślnie wygenerował jasny widmowy odcisk palca metanu podczas testów.

  Spektrometr obrazowania został teraz dostarczony do Planet Labs PBC w San Francisco, gdzie zostanie zintegrowany ze satelitą Tanager w ciągu najbliższych miesięcy. Start satelity jest zaplanowany na początek 2024 roku.

  Ten kamień milowy jest wynikiem współpracy między rządem, filantropią a przemysłem w celu budowy potężnego narzędzia o globalnym wpływie. Carbon Mapper ma na celu przeglądanie globu w poszukiwaniu źródeł emisji gazów cieplarnianych i nowy satelita wraz z innymi już obecnie działającymi instrumentami będzie przyczyniać się do tych wysiłków.

  Ogólnie rzecz biorąc, ten rozwój przybliża nas do lepszego zrozumienia emisji gazów cieplarnianych i stanowi podstawę skutecznych strategii ograniczania na skalę globalną.

  Często zadawane pytania (FAQ)

  Jak działa spektrometr obrazowania dostarczony przez JPL?

  Spektrometr obrazowania mierzy setki długości fal świetlnych odbitych przez powierzchnię Ziemi i pochłoniętych przez gazy w atmosferze. Każda substancja, tak jak metan i dwutlenek węgla, pochłania inne długości fal, co tworzy unikalne „odciski palców”. Spektrometr może te odciski identyfikować i analizować emisje gazów cieplarnianych.

  Jakie są cele inicjatywy Carbon Mapper?

  Inicjatywa Carbon Mapper ma na celu przeglądanie globu w poszukiwaniu źródeł emisji gazów cieplarnianych. Dzięki nowemu satelicie wraz z innymi już działającymi instrumentami, organizacja będzie miała większe możliwości monitorowania emisji gazów cieplarnianych na skalę globalną.

  Jakie są korzyści z dostarczenia spektrometru do Carbon Mapper?

  Dostarczenie spektrometru obrazowania do Carbon Mapper umożliwi organizacji precyzyjne określenie i pomiar emisji gazów cieplarnianych z indywidualnych źródeł. To narzędzie wzmocni zdolności monitorowania Carbon Mapper i przyczyni się do lepszego zrozumienia emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania bardziej skutecznych strategii ograniczania na skalę globalną.