• pon.. cze 5th, 2023

Naive Bayes: Prosty, ale potężny algorytm klasyfikacji

Naive Bayes: Prosty, ale potężny algorytm klasyfikacji

Jak działa algorytm Naive Bayes?

Algorytm Naive Bayes to jeden z najprostszych, ale jednocześnie potężnych algorytmów klasyfikacji. Dzięki swojej prostocie i skuteczności, jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak analiza sentymentu, filtracja spamu, rozpoznawanie mowy czy diagnozowanie chorób.

Jak działa algorytm Naive Bayes? W skrócie, opiera się on na teorii Bayesa, która mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia zależy od prawdopodobieństwa wystąpienia innych zdarzeń, które z nim związane są. W przypadku klasyfikacji, algorytm Naive Bayes wykorzystuje tę teorię do określenia, do której klasy należy dany obiekt na podstawie jego cech.

Aby zrozumieć to dokładniej, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi. Załóżmy, że mamy zbiór danych, w którym każdy obiekt opisany jest dwoma cechami: długością i szerokością. Naszym zadaniem jest sklasyfikowanie tych obiektów do jednej z dwóch klas: „jabłka” lub „pomarańcze”. Aby to zrobić, musimy nauczyć algorytm Naive Bayes, jakie są charakterystyczne dla każdej z tych klas wartości długości i szerokości.

Najpierw musimy obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z klas. Możemy to zrobić, licząc, ile obiektów w naszym zbiorze danych należy do każdej z klas i dzieląc tę liczbę przez całkowitą liczbę obiektów. Załóżmy, że w naszym zbiorze jest 10 jabłek i 5 pomarańczy. Wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia klasy „jabłka” wynosi 10/15, czyli 0,67, a prawdopodobieństwo wystąpienia klasy „pomarańcze” wynosi 5/15, czyli 0,33.

Następnie musimy obliczyć, jakie są charakterystyczne dla każdej z klas wartości długości i szerokości. Możemy to zrobić, licząc średnią i odchylenie standardowe dla każdej z tych cech w każdej z klas. Załóżmy, że w naszym zbiorze danych średnia długość jabłek wynosi 5 cm, a odchylenie standardowe wynosi 1 cm, a średnia szerokość jabłek wynosi 4 cm, a odchylenie standardowe wynosi 0,5 cm. Dla pomarańczy średnia długość wynosi 7 cm, a odchylenie standardowe wynosi 1 cm, a średnia szerokość wynosi 5 cm, a odchylenie standardowe wynosi 0,5 cm.

Teraz, gdy mamy te wartości, możemy obliczyć prawdopodobieństwo, że dany obiekt należy do klasy „jabłka” lub „pomarańcze” na podstawie jego cech. Aby to zrobić, musimy skorzystać z tzw. wzoru Bayesa:

P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)

gdzie P(A|B) oznacza prawdopodobieństwo, że obiekt należy do klasy A, mając informacje o jego cechach B, P(B|A) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia cech B w klasie A, P(A) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia klasy A, a P(B) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia cech B w całym zbiorze danych.

W naszym przypadku, jeśli mamy obiekt o długości 6 cm i szerokości 4,5 cm, to możemy obliczyć prawdopodobieństwo, że należy on do klasy „jabłka” lub „pomarańcze” na podstawie wzoru Bayesa. Wartości dla każdej z klas będą różne, ponieważ mają różne średnie i odchylenia standardowe dla długości i szerokości.

Po obliczeniu tych wartości, algorytm Naive Bayes przypisze dany obiekt do klasy, dla której prawdopodobieństwo jest większe. W naszym przypadku, jeśli prawdopodobieństwo, że dany obiekt jest jabłkiem, wynosi 0,8, a prawdopodobieństwo, że jest pomarańczą, wynosi 0,2, to algorytm przypisze go do klasy „jabłka”.

Jak widać, algorytm Naive Bayes jest bardzo prosty w zastosowaniu i może być stosowany do różnych problemów klasyfikacji. Jednakże, jak każdy algorytm, ma swoje ograniczenia i wymaga odpowiedniego przygotowania danych oraz wyboru odpowiednich cech. Warto zwrócić uwagę na te kwestie, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.