• wt.. gru 5th, 2023

  Judgment rules Montana violated state constitution by not considering greenhouse gas emissions

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 22, 2023
  Judgment rules Montana violated state constitution by not considering greenhouse gas emissions

  Sędzia w hrabstwie Lewis i Clark w Montanie orzekł, że nieuwzględnianie emisji gazów cieplarnianych z projektów energetycznych i górniczych przez państwo narusza konstytucję stanu. Sędzia stwierdziła, że ta obojętność nie chroni prawa Montanczyków do czystego i zdrowego środowiska oraz nie zabezpiecza naturalnych zasobów państwa przed nadmiernym wyczerpaniem.

  W swoim wyroku w sprawie Held v. Montana, sędzia sądu rejonowego Kathy Seeley poparła 16 młodych powodów, którzy pozowali do państwa. Ostatecznie uchyliła tak zwaną „ograniczenie” Montana Environmental Policy Act (MEPA) oraz inny fragment prawa dotyczący emisji gazów cieplarnianych, uznanie obu za niezgodne z konstytucją.

  Sędzia Seeley doszła do wniosku, że ograniczenie MEPA, które zabrania uwzględniania emisji gazów cieplarnianych i skutków klimatycznych przy zatwierdzaniu pozwoleń na projekty energetyczne i górnicze, narusza prawa Montanczyków wynikające z konstytucji stanu. Zaznaczyła również, że zaniechanie przez państwo uwzględniania zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych jest sprzeczne z celem MEPA w zaspokajaniu konstytucyjnych obowiązków.

  Sędzia dodała również, że państwo nie przedstawiło żadnych dowodów na swoje istotne interesy w utrzymaniu tego ograniczenia. Wskazała na zeznania sugerujące możliwość oceny emisji gazów cieplarnianych i ich wpływu oraz przejście na odnawialne źródła energii.

  Dodatkowo, sędzia Seeley uznała inną część prawa ustanowioną przez legislaturę za niezgodną z konstytucją. Zgodnie z tym prawem, pozwolenie zatwierdzone przez agencję Montana bez oceny emisji gazów cieplarnianych nie może zostać unieważnione, uchylone ani opóźnione, chyba że Kongres reguluje dwutlenek węgla jako zanieczyszczenie na mocy federalnego Clean Air Act.

  To wyrok w sprawie Held v. Montana ma duże znaczenie, ponieważ jest to pierwsza sprawa, która poddaje próbie stanowe i krajowe polityki klimatyczne i energetyczne w Stanach Zjednoczonych. Ustanawia on precedens dla uznawania konstytucyjnych praw dzieci i społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska i może otworzyć drogę do podobnych działań prawnych w innych stanach.