• pt.. wrz 22nd, 2023

  Ministerstwo Energii Nowej i Odnawialnej zaprasza do składania wniosków na stanowisko Asystenta Biblioteki i Informacji w formie delegacji.

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 20, 2023
  Ministerstwo Energii Nowej i Odnawialnej zaprasza do składania wniosków na stanowisko Asystenta Biblioteki i Informacji w formie delegacji.

  Wybrany kandydat otrzyma miesięczne wynagrodzenie zgodnie z poziomem 6 macierzy płac. Stanowisko to jest dostępne tylko w liczbie 1 wakatu.
  Aby zakwalifikować się na to stanowisko, kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata z zakresu nauk bibliotecznych lub nauk o bibliotece i informacji uzyskany na uznanej uczelni lub instytucie. Powinni również posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w bibliotece działającej na podległych instytucjach rządowych lub samorządowych lub w jednostce podmiotu centralnego lub autonomicznego/Podmiotu sektora publicznego/Uczelni lub uznanej instytucji badawczej lub edukacyjnej.
  Górna granica wieku dla tego stanowiska pracy wynosi 56 lat na dzień zamknięcia składania wniosków. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w formie delegacji na okres 3 lat.
  Aby ubiegać się o naborze do Ministerstwa Energii Nowej i Odnawialnej w 2023 roku, zainteresowani kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w oficjalnym ogłoszeniu. Formularz aplikacyjny należy przesłać razem z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi na adres: Podsekretarz (Administracja), Ministerstwo Energii Nowej i Odnawialnej, Pokój nr 417, 4. piętro, Atal Akshay Urja Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003 drogą pocztową poleconą lub ekspresową. Składanie wniosków musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w Employment News.
  Wybrany kandydat otrzyma miesięczne wynagrodzenie zgodnie z poziomem 6 macierzy płac.
  Ogólnie rzecz biorąc, Ministerstwo Energii Nowej i Odnawialnej oferuje możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych kandydatów na stanowisku Asystenta Biblioteki i Informacji w formie delegacji.