• pt.. wrz 22nd, 2023

  Mammoth Energy Services Przedstawia Finansowe Wyniki Drugiego Kwartału 2023 Roku

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 19, 2023
  Mammoth Energy Services Przedstawia Finansowe Wyniki Drugiego Kwartału 2023 Roku

  Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ: TUSK) przedstawiło wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2023 roku.
  Przychody ogółem za drugi kwartał wyniosły 75,4 miliona dolarów, co stanowi spadek o 16% w porównaniu z tym samym kwartałem w ubiegłym roku i spadek o 35% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku. Strata netto za drugi kwartał wyniosła 4,5 miliona dolarów, w porównaniu do zysku netto w wysokości 1,7 miliona dolarów dla tego samego kwartału w poprzednim roku i zysku netto w wysokości 8,4 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku. Skorygowany EBITDA za drugi kwartał wyniósł 16,4 miliona dolarów, co stanowi spadek w porównaniu do tego samego kwartału w ubiegłym roku i pierwszego kwartału 2023 roku.

  CEO Arty Straehla stwierdził, że spółka odnotowała spadek wykorzystania floty pomp ciśnieniowych z powodu niższego popytu na ropę i gaz, co negatywnie wpłynęło na ogólny rynek frakcyjny. Spowodowało to osłabienie działalności operacyjnej i wpłynęło na wyniki finansowe. Jednakże, dział piasku w spółce radził sobie dobrze pomimo wpływu pożarów lasów w Kanadzie.

  Straehla wspomniał, że ostatnie aktywności licytacyjne w segmencie Usług Infrastrukturalnych dają optymizm co do poprawy sytuacji w 2023 roku i w kolejnych latach. Mammoth ogłosił również, że podpisał umowy z kredytodawcami w sprawie refinansowania i spłaty istniejącego kredytu obrotowego. Rada Dyrektorów spółki zatwierdziła również program odkupu akcji.

  Jeśli chodzi o wyniki działów, Mammoth zanotowało przychody w wysokości 27,6 miliona dolarów w dziale usług związanych z zakończeniem odwiertów, 28,3 miliona dolarów w dziale usług infrastrukturalnych, 11,6 miliona dolarów w dziale usług związanych z naturalnym piaskiem odciążającym, a 3,3 miliona dolarów wyniosły przychody działu usług wiercenia. Inne usługi, takie jak lotnictwo, wynajem sprzętu, zakwaterowanie zdalne i produkcja sprzętu, przyniosły przychody w wysokości 5,1 miliona dolarów.

  W drugim kwartale 2023 roku koszty związane z działalnością sprzedażową, ogólną i administracyjną wyniosły 10,4 miliona dolarów. Jeśli chodzi o podział wydatków SG&A, koszty związane z gotówką z tytułu wynagrodzeń i korzyści wyniosły 3 996 dolarów, koszty związane z usługami specjalistycznymi wyniosły 4 276 dolarów, a inne koszty wyniosły 1 868 dolarów. Koszty niemajątkowe obejmowały odzyski długów i wynagrodzenia w formie akcji.

  Podsumowując, Mammoth Energy Services stanęło w obliczu wyzwań w drugim kwartale z powodu nacisków rynkowych, ale pozostaje optymistyczne co do przyszłych poprawek w segmencie Usług Infrastrukturalnych. Spółka podjęła kroki w celu refinansowania swojego kredytu obrotowego i odkupu akcji.