• pon.. cze 5th, 2023

Macierz PAM: Badanie ewolucyjnych odległości w sekwencjach białek

ByMarcin Kuźmiński

maj 27, 2023
Macierz PAM: Badanie ewolucyjnych odległości w sekwencjach białek

Badanie ewolucyjnych odległości w sekwencjach białek

Macierz PAM: Badanie ewolucyjnych odległości w sekwencjach białek

Badanie ewolucyjnych odległości w sekwencjach białek jest jednym z kluczowych narzędzi w dziedzinie bioinformatyki. Dzięki niemu naukowcy mogą poznać historię ewolucyjną organizmów, a także zrozumieć, jak zmiany w sekwencjach białek wpływają na ich funkcje. Jednym z najważniejszych narzędzi do badania ewolucyjnych odległości jest macierz PAM.

Macierz PAM (Point Accepted Mutation) została opracowana w latach 70. XX wieku przez Margaret Dayhoff i jej zespół. Jest to tablica, która określa prawdopodobieństwo, że dana zmiana w sekwencji białka jest wynikiem mutacji punktowej. W macierzy PAM każda komórka odpowiada za jedną mutację punktową, a wartość w komórce określa, jak często ta mutacja występuje w badanych sekwencjach białek.

Macierz PAM jest narzędziem, które pozwala na badanie ewolucyjnych odległości między sekwencjami białek. Dzięki niej naukowcy mogą określić, jak daleko w czasie oddzielają dane sekwencje białek od ich wspólnego przodka. Im większa odległość ewolucyjna między sekwencjami, tym większa liczba mutacji punktowych, które wystąpiły w ich sekwencjach.

W praktyce badanie ewolucyjnych odległości za pomocą macierzy PAM polega na porównaniu sekwencji białek i obliczeniu liczby mutacji punktowych, które wystąpiły między nimi. Następnie na podstawie wartości w macierzy PAM można określić, jak daleko w czasie oddzielają sekwencje od siebie.

Macierz PAM jest szczególnie przydatna w badaniach filogenetycznych, czyli w rekonstrukcji drzewa ewolucyjnego organizmów na podstawie sekwencji białek. Dzięki niej naukowcy mogą określić, jakie zmiany w sekwencjach białek wystąpiły w trakcie ewolucji, a także jakie są relacje między różnymi gatunkami.

Warto jednak pamiętać, że macierz PAM ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim, jest to narzędzie, które opiera się na założeniu, że mutacje punktowe są jedynym źródłem zmian w sekwencjach białek. W rzeczywistości jednak zmiany w sekwencjach białek mogą być wynikiem różnych procesów, takich jak delecje, insercje czy zmiany w ramce odczytu.

Ponadto, macierz PAM jest narzędziem, które opiera się na analizie sekwencji białek, a nie na ich strukturze. Dlatego też nie uwzględnia ona zmian w strukturze białek, które mogą mieć wpływ na ich funkcje.

Mimo tych ograniczeń, macierz PAM pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi w badaniach ewolucyjnych. Dzięki niej naukowcy mogą poznać historię ewolucyjną organizmów, a także zrozumieć, jak zmiany w sekwencjach białek wpływają na ich funkcje. Wraz z rozwojem technologii i narzędzi bioinformatycznych, badanie ewolucyjnych odległości w sekwencjach białek staje się coraz bardziej precyzyjne i dokładne, co pozwala na uzyskanie coraz większej ilości informacji na temat organizmów i ich ewolucji.