• niedz.. paź 1st, 2023

  Interpretowalność i wytłumaczalność modeli AI: dlaczego i jak za decyzjami AI

  ByDominika Łakomska

  wrz 20, 2023
  Interpretowalność i wytłumaczalność modeli AI: dlaczego i jak za decyzjami AI

  Rozwikłanie czarnej skrzynki: techniki zwiększania przejrzystości modelu AI

  Sztuczna inteligencja (AI) stała się integralną częścią naszego codziennego życia, wpływając na decyzje w różnych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, finanse i transport. Jednak w miarę jak modele sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej złożone i wyrafinowane, zrozumienie uzasadnienia ich decyzji staje się coraz większym wyzwaniem. Ten brak przejrzystości, często określany jako problem „czarnej skrzynki”, budzi obawy co do wiarygodności, uczciwości i odpowiedzialności systemów sztucznej inteligencji. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na możliwość interpretacji i wyjaśnienia w modelach sztucznej inteligencji, aby zapewnić przejrzystość, niezawodność i uzasadnienie ich decyzji.

  Interpretowalność odnosi się do stopnia, w jakim człowiek może zrozumieć związek przyczynowo-skutkowy między danymi wejściowymi i wyjściowymi modelu AI. Wyjaśnialność, z drugiej strony, odnosi się do zdolności modelu AI do dostarczania zrozumiałych dla człowieka wyjaśnień swoich decyzji. Zarówno interpretowalność, jak i możliwość wyjaśnienia są kluczowe dla budowania zaufania do systemów sztucznej inteligencji, zapewnienia zgodności z przepisami i umożliwienia ludziom skutecznej współpracy z modelami sztucznej inteligencji.

  Opracowano kilka technik zwiększających przejrzystość modeli AI, od prostych modeli liniowych po bardziej złożone techniki głębokiego uczenia się. Jednym z najprostszych podejść jest wykorzystanie modeli dających się z natury interpretować, takich jak regresja liniowa lub drzewa decyzyjne. Modele te mogą zapewnić jasny wgląd w relacje między cechami wejściowymi a przewidywanymi wynikami, ułatwiając ich zrozumienie i interpretację. Jednak te proste modele nie zawsze nadają się do rozwiązywania złożonych problemów, które wymagają bardziej wyrafinowanych technik sztucznej inteligencji.

  Ważność funkcji to kolejne podejście do poprawy interpretowalności. Technika ta klasyfikuje cechy wejściowe na podstawie ich wkładu w prognozy modelu, zapewniając wgląd w to, które czynniki mają największy wpływ na proces podejmowania decyzji. Może to być szczególnie przydatne do zrozumienia sił napędowych decyzji modelu i identyfikacji potencjalnych odchyleń w danych lub modelu.

  Inną techniką zwiększania przejrzystości modelu AI jest stosowanie modeli zastępczych. Modele zastępcze są prostszymi, łatwiejszymi do interpretacji modelami, które przybliżają zachowanie złożonego modelu AI. Ucząc model zastępczy, aby naśladował przewidywania modelu złożonego, możliwe staje się uzyskanie wglądu w proces decyzyjny złożonego modelu poprzez prostszą strukturę modelu zastępczego. Takie podejście może być szczególnie pomocne w przypadku modeli czarnoskrzynkowych, takich jak głębokie sieci neuronowe, które są niezwykle trudne do interpretacji.

  Lokalne interpretowalne wyjaśnienia niezależne od modelu (LIME) i wyjaśnienia addytywne Shapleya (SHAP) to dwie popularne metody dostarczania wyjaśnień decyzji modelu AI na poziomie instancji. LIME generuje wyjaśnienia, dopasowując prosty, możliwy do interpretacji model w celu przybliżenia zachowania złożonego modelu w pobliżu określonej instancji wejściowej. Z drugiej strony SHAP opiera się na teorii gier kooperacyjnych i zapewnia ujednoliconą miarę ważności cech, która uwzględnia zarówno indywidualny, jak i łączny wkład cech w przewidywania modelu. Zarówno LIME, jak i SHAP mogą pomóc użytkownikom zrozumieć, dlaczego model podjął określoną decyzję dla określonej instancji wejściowej, zwiększając w ten sposób wyjaśnialność modeli AI.

  Podsumowując, ponieważ modele sztucznej inteligencji nadal odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, konieczne jest zapewnienie, aby ich decyzje były przejrzyste, możliwe do interpretacji i wytłumaczenia. Kilka technik, takich jak stosowanie modeli, które z natury można interpretować, znaczenie funkcji, modele zastępcze, LIME i SHAP, może pomóc rozwikłać czarną skrzynkę modeli AI i zwiększyć ich przejrzystość. Wykorzystując te techniki, możemy budować systemy sztucznej inteligencji, które są nie tylko bardziej godne zaufania i odpowiedzialne, ale także skuteczniej wspierają podejmowanie decyzji przez ludzi i współpracę.

  nawigacja po wpisach