• wt.. gru 5th, 2023

  Nowe odkrycia dotyczące pochodzenia lodu wody na Księżycu

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 22, 2023
  Nowe odkrycia dotyczące pochodzenia lodu wody na Księżycu

  Niedawno przeprowadzone badania prowadzone przez planetologa Shuaia Li z Uniwersytetu w Hawai’i w Mānoa dostarczyły nowych informacji na temat pochodzenia lodu wody w wiecznie zacienionych regionach Księżyca. Li i jego zespół badaczy analizowali dane zdalnego sensingu zebrane przez instrument Moon Mineralogy Mapper na pokładzie misji Chandrayaan-1, aby zrozumieć rozmieszczenie i stężenie wody na Księżycu. Te informacje są istotne dla zrozumienia ewolucji, powstania Księżyca oraz potencjalnych zasobów dla przyszłych badań człowieka.

  Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Astronomy, ujawniło, że wysokoenergetyczne elektrony w płaszczu plazmy Ziemi, obszarze pułapkowych naładowanych cząstek w magnetosferze, mogą przyczyniać się do procesów wietrzenia na powierzchni Księżyca i potencjalnie pomagać w tworzeniu wody. Magnetosfera działa jako tarcza, chroniąc Ziemię przed wpływami pogodowymi z przestrzeni kosmicznej i promieniowaniem słonecznym. Kiedy wiatr słoneczny oddziałuje z magnetosferą, przybiera on formę długiego ogona po stronie nocnej, zawierającego obszar zwany płaszczem plazmy, który składa się z wysokoenergetycznych elektronów i jonów zarówno z Ziemi, jak i wiatru słonecznego.

  Tradycyjnie, badania skupiały się na roli wysokoenergetycznych jonów w pogodzeniu kosmicznym i tworzeniu się wody na Księżycu poprzez bombardowanie cząstkami wiatru słonecznego. Badania Li miały na celu zbadanie zmian w procesach wietrzenia powierzchni w miarę poruszania się Księżyca w magnetogonie Ziemi. Zaskakująco Li odkrył, że tworzenie wody w magnetogonie Ziemi jest porównywalne do tworzenia wody, gdy Księżyc znajduje się poza magnetogonem. Sugeruje to istnienie dodatkowych procesów tworzenia wody lub nowych źródeł niezwiązanych bezpośrednio z implantacją cząstek wiatru słonecznego.

  Badania wskazują, że promieniowanie pochodzące od wysokoenergetycznych elektronów wykazuje podobne efekty co protony wiatru słonecznego jeśli chodzi o tworzenie wody. Te odkrycia, w połączeniu z wcześniejszymi badaniami Li na temat zardzewiałych biegunów Księżyca, podkreślają silne powiązanie między Ziemią a jej Księżycem w różnych nieznanych jeszcze aspektach.

  W przyszłości Li planuje uczestniczyć w programie Artemida NASA, który ma na celu przeprowadzenie misji księżycowej. Dzięki tej misji ma nadzieję monitorować środowisko plazmy i zawartość wody na powierzchni bieguna księżycowego podczas różnych faz ruchu Księżyca przez magnetogon Ziemi. Te wysiłki przyczynią się do lepszego zrozumienia związku między Ziemią a Księżycem oraz dostarczą cennych informacji na temat pochodzenia wody na Księżycu.