• wt.. gru 5th, 2023

  Rynek bezzałogowych systemów lotniczych (UAS) osiągnie wartość 37973,74 milionów dolarów do 2028 roku

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 22, 2023
  Rynek bezzałogowych systemów lotniczych (UAS) osiągnie wartość 37973,74 milionów dolarów do 2028 roku

  Prognozuje się, że globalny rynek bezzałogowych systemów lotniczych (UAS) osiągnie wartość 37973,74 milionów dolarów do 2028 roku, z rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) wynoszącym 11,52%. Ten raport dotyczący badań rynku zapewnia kompleksowy obraz konkurencyjnego otoczenia rynkowego, perspektyw wzrostu i nadchodzących możliwości.

  Bezzałogowe systemy lotnicze (UAS), popularnie nazywane dronami, to systemy lotnicze bez załogi. Mogą być zdalnie sterowane lub latać autonomicznie na podstawie wcześniej zaprogramowanych planów lotów. Te systemy mają szerokie zastosowanie, od gaszenia pożarów w terenach dzikich po zastosowania cywilne. Drony są wszechstronnymi urządzeniami, mogą nosić kamery wideo do stabilizacji i wykonywać różne zadania z precyzją i elastycznością.

  Raport obejmuje okres od 2018 do 2028 roku i przedstawia dogłębną analizę globalnego rynku bezzałogowych systemów lotniczych (UAS). Zawiera opis aktualnego stanu rynku, trendów i krajobrazu konkurencyjnego. Raport zawiera również szczegółową analizę rynków segmentowych według typu, zastosowania i regionu.

  W badaniu uwzględniono wpływ COVID-19 oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej na rynek bezzałogowych systemów lotniczych (UAS). Raport analizuje skutki tych wydarzeń na branżę i dostarcza wskazówek, jak podejmować przemyślane decyzje biznesowe.

  Do głównych graczy na rynku należą Zerotech, Northrop Grumman, AscTec, 3D Robotics, Inc, Parrot SA, IAI, Da-Jiang, Xaircraft, Boeing, Lockheed Martin, AeroVironment i Yamaha.

  Rynek rośnie w stabilnym tempie i dzięki strategiom przyjętym przez kluczowych graczy oczekuje się, że będzie kontynuował wzrost w nadchodzących latach. Raport dostarcza wysokiej jakości danych, istotnych statystyk i trendów dotyczących globalnego rynku bezzałogowych systemów lotniczych (UAS). Analizuje również potencjał rynku pod względem typu, zakłóceń, pojemności zastosowania i branży końcowej.

  Podsumowując, globalny rynek bezzałogowych systemów lotniczych (UAS) ma znaczące perspektywy wzrostu w nadchodzących latach. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogą wykorzystać zaprezentowane w tym raporcie wskazówki, aby podejmować przemyślane decyzje i wykorzystać możliwości oferowane przez ten rynek.