• pt.. wrz 22nd, 2023

  GE Vernova przejmuje Greenbird Integration Technology

  GE Vernova przejmuje Greenbird Integration Technology

  GE Vernova, dział cyfrowy General Electric (GE), niedawno nabył Greenbird Integration Technology AS, firmę specjalizującą się w integracji danych dla sektora energetycznego. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

  GE Vernova, będąca własnością General Electric (GE), jest portfelem działalności energetycznych, skupionych na rozwijaniu zrównoważonej sieci energetycznej. Zakup Greenbird Integration Technology jest zgodny ze strategią GE Vernova i wzbogaci ich platformę oprogramowania, GridOS, poprzez oferowanie zaawansowanych możliwości efektywnej i dużoskalowej integracji danych w całej sieci.

  Greenbird Integration Technology, z siedzibą w Oslo, Norwegia, została założona w roku 2010 i posiada ekspertyzę w różnych dziedzinach, takich jak doradztwo, integracja, automatyczne odczyty liczników, inteligentne liczniki i architektura przedsiębiorstwa.

  Integracja różnorodnych strumieni danych jest kluczowa dla sukcesu nowoczesnych operacji sieciowych, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału pojazdów elektrycznych (EVs). GE Vernova uważa, że integracja danych będzie odgrywać decydującą rolę w ułatwianiu interakcji między EV a siecią, takich jak koncepcja pojazd-do-sieci (V2G).

  Poprzez integrację Greenbird, platforma GridOS ulegnie rozwojowi, eliminując utworzone wcześniej izolowane zestawy danych oraz upraszczając proces integracji danych energetycznych. To pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów integracji danych i umożliwi synchronizację nowoczesnego oprogramowania, przyczyniając się do zwiększenia automatyzacji sieci.

  Przejęcie Greenbird Integration Technology nie tylko przynosi zaawansowane możliwości w ramach GridOS, ale także dostarcza ekspertyzę w zakresie wizji opartej na sztucznej inteligencji dla harmonizacji sieci. To zgodne z celem GE Vernova, jakim jest zaradzenie przeszkodom w harmonizacji sieci i promowanie dużoskalowej dekarbonizacji i elektryfikacji.

  Według Scotta Reese, dyrektora generalnego ds. działalności cyfrowej GE Vernova, przedsiębiorstwa energetyczne mają pilną potrzebę połączenia danych z różnych źródeł w celu uzyskania widoczności i automatyzacji swoich operacji sieciowych. Przejęcie Greenbird przyspieszy wizję GE Vernova na temat GridOS i przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla przedsiębiorstw sieciowych o różnych wielkościach.

  Mahesh Sudhakaran, dyrektor generalny ds. oprogramowania sieciowego w dziale cyfrowym GE Vernova, podkreśla znaczenie danych energetycznych w kontekście wykorzystania automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji oraz umożliwienia samoopisującej i samoregenerującej sieci w przyszłości. Przejęcie Greenbird Integration Technology dostarcza zarówno technologii, jak i talentów, które pomogą GE Vernova zrealizować swoją wizję dotyczącą harmonizacji sieci.

  Całkowicie to przejęcie uwypukla zaangażowanie GE Vernova w promowanie przejścia energetycznego i zapewnienie niezawodnych i odpornych operacji sieciowych poprzez integrację różnorodnych źródeł danych i moc sztucznej inteligencji.