• pon.. cze 5th, 2023

ElasticNet: Połączenie regularyzacji Ridge i Lasso

ByMarcin Kuźmiński

maj 27, 2023
ElasticNet: Połączenie regularyzacji Ridge i Lasso

Połączenie regularyzacji Ridge i Lasso – ElasticNet

ElasticNet: Połączenie regularyzacji Ridge i Lasso

ElasticNet to technika regularyzacji, która łączy w sobie zalety dwóch innych popularnych metod: regularyzacji Ridge i Lasso. Regularyzacja to proces zmniejszania wartości współczynników w modelu, aby uniknąć overfittingu, czyli dopasowania modelu do danych treningowych zbyt dokładnie.

Regularyzacja Ridge polega na dodaniu do funkcji kosztu kwadratu sumy wartości współczynników pomnożonych przez stałą lambda. Dzięki temu, im większe wartości mają współczynniki, tym bardziej zostaną zredukowane, co prowadzi do uproszczenia modelu.

Regularyzacja Lasso działa podobnie, ale zamiast kwadratu sumy wartości współczynników, dodaje sumę wartości bezwzględnych. W ten sposób, Lasso może wyzerować niektóre współczynniki, co prowadzi do selekcji zmiennych i jeszcze większego uproszczenia modelu.

ElasticNet łączy te dwie metody, dodając do funkcji kosztu zarówno kwadrat sumy wartości współczynników, jak i sumę wartości bezwzględnych. Dzięki temu, ElasticNet może wykryć ważne zmienne, jednocześnie redukując wpływ nieistotnych zmiennych na model.

ElasticNet jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą zmiennych, z których wiele jest skorelowanych ze sobą. W takim przypadku, Lasso może wybrać tylko jedną zmienną z grupy skorelowanych zmiennych, podczas gdy Ridge nie jest w stanie dokładnie wybrać żadnej. ElasticNet może wybrać kilka zmiennych z grupy skorelowanych zmiennych, co prowadzi do bardziej stabilnego modelu.

ElasticNet jest również przydatny w przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi rzadkimi, czyli z dużą liczbą zmiennych, z których wiele ma wartości zerowe. W takim przypadku, Lasso może wybrać tylko niektóre zmienne, podczas gdy Ridge nie jest w stanie dokładnie wybrać żadnej. ElasticNet może wybrać kilka zmiennych, co prowadzi do bardziej stabilnego modelu.

ElasticNet jest również przydatny w przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi, w których niektóre zmienne mają większy wpływ na model niż inne. W takim przypadku, Lasso może wybrać tylko niektóre zmienne, podczas gdy Ridge nie jest w stanie dokładnie wybrać żadnej. ElasticNet może wybrać kilka zmiennych, co prowadzi do bardziej stabilnego modelu.

Podsumowując, ElasticNet to technika regularyzacji, która łączy w sobie zalety dwóch innych popularnych metod: regularyzacji Ridge i Lasso. ElasticNet jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą zmiennych, z których wiele jest skorelowanych ze sobą, danymi rzadkimi lub danymi, w których niektóre zmienne mają większy wpływ na model niż inne. Dzięki ElasticNet możemy wybrać kilka zmiennych, co prowadzi do bardziej stabilnego modelu.