• pt.. wrz 22nd, 2023

  The Historic Community of Lahaina in Maui, Hawaii, Devastated by Wildfires

  The Historic Community of Lahaina in Maui, Hawaii, Devastated by Wildfires

  Historyczna społeczność Lahaina na Maui, w Hawajach, została dotknięta poważnymi pożarami lasów. Porównanie obrazów satelitarnych przed i po pożarach ukazuje wyraźną kontrast między zniszczeniem a stanem przed kryzysem. Obrazy przed pożarem pokazują zielone ulice pełne roślinności, podczas gdy po pożarze widoczny jest szary i bezużyteczny krajobraz z unoszącymi się chmurami dymu.

  Jeden z wyjątkowych zestawów obrazów ukazuje obszar wokół wielkiego drzewa baobabu, które kiedyś rosło w sercu nadmorskiej społeczności. Teraz gałęzie drzewa są zwęglone, blendują się z całą szaro-czarną scenerią spalonego obszaru. Burmistrz hrabstwa Maui, Richard Bissen Jr., wyraził swoje zdziwienie, mówiąc że Lahaina już nie przypomina miejsca, które znał ze swojego dzieciństwa.

  Burmistrz Bissen opisał to miejsce jako porównywalne do strefy wojennej lub jakby nastąpił wybuch bomby. Przypomniał sobie wspomnienia z Lahainy, gdzie jego matka pracowała przez 17 lat w lokalnej restauracji Pioneer Inn. Burmistrz podkreślił, że obecny stan Lahainy zupełnie nie przypomina jej dawnej piękności.

  Pożary na Maui pochłonęły życie co najmniej 55 osób.