• śr.. paź 4th, 2023

  Nowe kodeksy postępowania mają umożliwić korzystanie przez rady miast i hrabstw z różnego rodzaju urządzeń rejestrujących, w tym dronów, kamer monitoringu oraz kamer na ciałko, w celu zwalczania nielegalnego składowania odpadów. Implementacja tej technologii przewidywana jest przed końcem roku.

  Nowe kodeksy postępowania mają umożliwić korzystanie przez rady miast i hrabstw z różnego rodzaju urządzeń rejestrujących, w tym dronów, kamer monitoringu oraz kamer na ciałko, w celu zwalczania nielegalnego składowania odpadów. Implementacja tej technologii przewidywana jest przed końcem roku.

  W celu umożliwienia pełnego funkcjonowania systemów monitoringu CCTV mających na celu zatrzymanie sprawców zanieczyszczania środowiska, Lokalna Agencja Zarządzania Samorządowego (LGMA) obecnie kończy prace nad kodami postępowania oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Konsultacje zostały przeprowadzone pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Budownictwa, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komisją Ochrony Danych, aby zapewnić opracowanie tych wytycznych. Wersje robocze kodów i wytycznych są obecnie poddawane ocenie przez urzędników Ministra Środowiska Eamona Ryana. Po zakończeniu procesu konsultacyjnego i uwzględnieniu uwag, LGMA formalnie przedstawi Ministrowi wersje robocze kodeksów postępowania oraz ocen wpływu na ochronę danych do zatwierdzenia.

  Wymagane są oddzielne kody postępowania dotyczące działania systemów monitoringu CCTV zarówno na podstawie Ustawy o Zanieczyszczeniu Środowiska przez Odpady, jak i Ustawy o Gospodarce Odpadami. Ponadto, dodatkowy kodeks postępowania jest niezbędny dla korzystania z mobilnych urządzeń rejestrujących na podstawie Ustawy o Gospodarce Odpadami.

  Senator Fianna Fáil, Malcolm Byrne, zwolennik przyznania samorządom możliwości korzystania z monitoringu CCTV w celu zwalczania nielegalnego składowania odpadów, podkreślił znaczenie wyposażenia rad w wszystkie dostępne technologie w celu zwalczania zanieczyszczania środowiska we wsiach, miastach i miasteczkach. Projekt ustawy Turn on Circular Economy Act 2022, który wprowadził propozycje senatora, ma na celu rozwiązanie tego problemu.

  Mimo postępów podjętych w tej dziedzinie, Byrne podkreśla, że ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń jest kluczowe, biorąc pod uwagę wcześniejsze przypadki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych przez lokalne rady.