• pt.. wrz 22nd, 2023

    Coal India zatrzymuje zawieranie nowych kontraktów na import węgla dla Gencos i niezależnych producentów energii

    ByAndrzej Parafianowicz

    wrz 19, 2023
    Coal India zatrzymuje zawieranie nowych kontraktów na import węgla dla Gencos i niezależnych producentów energii

    Coal India Ltd (CIL) zatrzymuje zawieranie nowych kontraktów na import węgla w imieniu State Gencos i niezależnych producentów energii. Okres ważności umów średnioterminowych upłynął 30 czerwca. W zeszłym roku indyjski rząd polecił Coal India zwiększyć zapasy węgla w rodzimych elektrowniach opartych na węglu. W rezultacie Coal India ogłosiło dwa międzynarodowe przetargi elektroniczne na import 6 milionów ton węgla termicznego. Te przetargi dawały możliwość zwiększenia ilości w przetargu do 12 milionów ton. Ponieważ zamówienia miały obowiązywać przez rok od lipca ’22 do czerwca ’23, a nie było żadnego nowego polecenia rządu, Coal India nie ogłosiło żadnych nowych przetargów ani kontraktów. Minimalna ilość zamówienia w przetargach wynosiła 50 000 ton na zamówienie. Jednak te przetargi nie były oparte na zapotrzebowaniu, ale miały na celu zapewnienie natychmiastowej dostępności węgla w przyszłości. Coal India podjęło te środki zapobiegawcze, aby umocnić przyszłe dostawy i mieć dostawcę na stanowisku. Węgiel miał być wysyłany do kraju na zamówienie państwowych firm wytwarzających energię i niezależnych elektrowni. Dostawa miała odbywać się w ciągu 30 dni pod drzwi elektrowni. W dwóch przetargach wskazano dziewięć portów docelowych do rozładunku węgla, z czego 3 miliony ton przypadały na każde wybrzeże kraju. Szacunkowa wartość prac dla każdej partii 3 milionów ton wynosiła około 3 850 crore rupii. W międzyczasie Coal India kontynuowało utrzymanie tempa produkcji w lipcu. W lipcu’23 roku zanotowano wzrost o 13,4% w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego, przy produkcji 53,6 miliona ton. Łączne dostawy w okresie kwiecień – lipiec ’23 wyniosły 244,5 miliona ton, co oznacza wzrost o 5,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Podsumowując, Coal India wstrzymało nowe kontrakty na import węgla po upływie umów średnioterminowych. Wcześniej ogłoszono dwa przetargi na import 6 milionów ton węgla termicznego, ale bez nowego polecenia rządu nie wydano żadnych nowych przetargów ani kontraktów. Jednak firma nadal utrzymuje tempo produkcji i dostaw. Definicje: – Coal India Ltd (CIL): Państwowe przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się w Indiach wydobyciem węgla. – State Gencos: Państwowe przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną w Indiach. – Niezależni producenci energii: Prywatne firmy zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej. – Węgiel termiczny: Węgiel używany do wytwarzania energii elektrycznej.Źródła informacji: – Brak dostarczonych.