• wt.. gru 5th, 2023

  Wiceprezes Chord Energy sprzedał akcje o wartości 1,2 miliona dolarów

  Wiceprezes Chord Energy sprzedał akcje o wartości 1,2 miliona dolarów

  Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) niedawno ogłosiła, że jej Dyrektor Finansowy i Wiceprezes zarządu, Michael Lou, sprzedał akcje o wartości 1,2 miliona dolarów po cenie 161 dolarów za akcję. Ważne jest jednak zauważenie, że Lou wciąż posiada znaczne inwestycje w firmie, ponieważ sprzedaż ta zmniejszyła jego udział o 3,9%.

  Sprzedaż ta dokonana przez Lou jest największą transakcją wewnętrzną dotyczącą akcji Chord Energy w ciągu ostatniego roku. Choć zazwyczaj sprzedaż przez insiderów nie jest postrzegana korzystnie, fakt, że sprzedaż ta miała miejsce w pobliżu bieżącej ceny rynkowej, jest nieco uspokajający.

  Transakcje insiderów mogą dostarczyć cenne wskazówki dotyczące perspektyw firmy. W tym przypadku, choć ostatnio nie odnotowano żadnych zakupów przez insajderów, warto zauważyć, że Chord Energy odnotowuje wzrost zysków. Ponadto, firma ma wysoki poziom udziałów wewnętrznych, z udziałowcami posiadającymi akcje o wartości około 121 milionów dolarów, co stanowi 1,9% udziału w firmie.

  Jednakże, ważne jest, aby inwestorzy ocenili ryzyka związane z Chord Energy. Nasza analiza inwestycji zidentyfikowała trzy sygnały ostrzegawcze, z których jeden jest szczególnie niepokojący. Dlatego potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić dokładne badanie przedmiotu inwestycji oraz wziąć pod uwagę wycenę firmy i inne istotne czynniki przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

  Zwracamy uwagę, że informacje przedstawione w tym artykule opierają się na historycznych danych i prognozach analityków, i nie powinny być traktowane jako porada finansowa. Zawsze zaleca się poszukiwanie profesjonalnej porady i dokładne zbadanie firmy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.