• pt.. wrz 22nd, 2023

  Zgłoszenie BC Hydro do podwyższenia stawek na stacjach ładowania samochodów elektrycznych

  Zgłoszenie BC Hydro do podwyższenia stawek na stacjach ładowania samochodów elektrycznych

  BC Hydro, korporacja państwowa odpowiedzialna za dystrybucję energii elektrycznej w Kolumbii Brytyjskiej, złożyła wniosek do Komisji Działań Przesyłowych Kolumbii Brytyjskiej o podwyższenie stawek na publicznych stacjach ładowania dla samochodów elektrycznych (EV). Proponowana podwyżka wynosi około 15 procent.

  Powodem wzrostu stawek jest konieczność pokrycia kosztów operacyjnych stacji ładowania i energii, którą zużywają przez okres 10 lat, ponieważ liczba samochodów elektrycznych nadal rośnie. BC Hydro argumentuje, że wyższe stawki są niezbędne do zaspokojenia rosnącego popytu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury ładowania.

  Jednak kierowcy EV wyrazili swoje niezadowolenie z potencjalnego wzrostu stawek. Wiele listów od kierowców otrzymanych przez komisję namawia ją do odrzucenia podwyżki. Zamiast tego, kierowcy proponują system ładowania oparty na ilości zużytej energii, a nie na minutach.

  Blair Qualey, prezes i dyrektor generalny New Car Dealers Association of BC, uznaje konieczność odzyskania kosztów przez BC Hydro, ale uważa, że czasowanie i optyka podwyżek stawek są niekorzystne. Wskazuje, że konsumenci w prowincji już teraz są obciążeni wysokimi kosztami mieszkania i jedzenia, dlatego ważne jest stymulowanie posiadania samochodów elektrycznych i eliminowanie jakichkolwiek przeszkód, które mogłyby odstraszać ludzi od zakupu tych pojazdów.

  Propozycja BC Hydro jest obecnie poddawana przeglądowi przez Komisję Działań Przesyłowych Kolumbii Brytyjskiej, która zdecyduje, czy podwyżka stawek jest uzasadniona i w najlepszym interesie kierowców EV oraz szerszej społeczności.