• czw.. wrz 28th, 2023

  Podwójne zaplanowanie projektu farmy słonecznej w Bahrajnie

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 20, 2023
  Podwójne zaplanowanie projektu farmy słonecznej w Bahrajnie

  Bahrajńska Narodowa Agencja ds. Efektywności Energetycznej (BNA) ogłosiła plany budowy farmy słonecznej o mocy 125 MW na terenie gospodarstwa rolnego w Sakhir. Chociaż nie ujawniono szczegółowych informacji finansowych oraz dotyczących produkcji i instalacji modułów, projekt obejmować będzie zarówno instalację paneli słonecznych na dachach budynków, jak i na ziemi.

  Inicjatywa ta stanowić będzie istotny składnik Narodowego Planu Działań na rzecz Energii Odnawialnej (NREAP) rządu, którego celem jest dekarbonizacja energetycznego miksu kraju. Obecnie cała elektroenergetyka Bahrajnu pochodzi z produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej. Z 68,1% wzrostem produkcji energii od 1990 roku, rząd dostrzega potrzebę włączenia źródeł odnawialnych do sektora energetycznego.

  NREAP zakłada osiągnięcie celów, jakim jest produkcja 5% elektroenergii Bahrajnu z odnawialnych źródeł do 2025 roku oraz 10% do 2035 roku. Energia słoneczna odgrywa kluczową rolę w tym planie, ponieważ „zdecentralizowana generacja miejska” za pomocą paneli fotowoltaicznych na dachach budynków i zintegrowanych systemów PV ma przynieść największy wzrost zdolności wytwórczych w sektorze energetyki słonecznej, sięgając od 100 MW do 150 MW. Ta zdolność przewyższa możliwości generacji na dużą skalę (od 50 MW do 100 MW) oraz solarnej floty na morzu (50 MW).

  Oprócz farmy słonecznej o mocy 125 MW, rząd planuje zainstalować 250 MW mocy wytwórczej z odnawialnych źródeł do 2025 roku. Biorąc pod uwagę, że projekt w Sakhir ma stanowić 28% tego celu, można wnioskować, że rząd zamierza uruchomić projekt w ciągu najbliższych dwóch lat.

  To ogłoszenie pojawia się w momencie, gdy kraje Bliskiego Wschodu, w tym Bahrajn, rozwijają swoje sektory energetyki słonecznej. Sukces oferty Masdar w dostarczeniu szóstej fazy Parku Słonecznego Mohammeda bin Rashida Al Maktouma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odzwierciedla zaangażowanie regionu w rozwój energii odnawialnej.