• niedz.. paź 1st, 2023

  Australijskie banki zobowiązały się do neutralności emisyjnej, ale trudno im to zrealizować

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 20, 2023
  Australijskie banki zobowiązały się do neutralności emisyjnej, ale trudno im to zrealizować

  Według najnowszych danych Australian Conservation Foundation (ACF), choć pięć największych banków w Australii zobowiązało się do osiągnięcia neutralności emisyjnej, istnieje znacząca rozbieżność między ich deklaracjami a podjętymi działaniami.
  W swojej wstępnej analizie tych banków ACF stwierdziło, że żaden z nich nie zdobył więcej niż 63 na możliwe do osiągnięcia 100 punktów. Commonwealth Bank (CBA) uzyskał wynik 62, za nim NAB (55), Westpac (47), Macquarie (46) i ANZ (35).
  Jonathan Moylan, współautor raportu i walczący na rzecz ochrony środowiska w ACF, wyraził obawy związane z rozbieżnością między deklaracjami banków a ich politykami, wydajnością i ujawnianiem informacji. Podkreślił, że choć banki ustalają cele związane z ich ekspozycją na węgiel, olej i gaz, ich cele często dotyczą tylko udzielania pożyczek, a nie obejmują wszystkich usług finansowych, które świadczą.
  Analiza ACF wykazała również, że polityki banków dotyczące udzielania pożyczek na paliwa kopalne nie obejmowały różnych sposobów finansowania sektorów węglowego, gazowego i naftowego, co tworzy luki, które umożliwiają dalsze finansowanie paliw kopalnych. Macquarie jako jedyny bank ograniczył udzielanie pożyczek tylko dla firm zaangażowanych w nowe lub rozbudowane projekty węglowe, podczas gdy CBA było jedynym bankiem, który zakazał bezpośredniego udzielania pożyczek na nowe projekty naftowe i gazowe. Żaden z banków nie miał polityki ograniczającej udzielanie pożyczek firmom zaangażowanym w nowe projekty naftowe lub gazowe.
  Szczególne zaniepokojenie budził ANZ, który nie ujawnił żadnej analizy dotyczącej wpływu zmian klimatycznych i przejścia do neutralności emisyjnej na działalność banku. ACF zwróciło uwagę na brak zastosowania przez bank analizy scenariuszowej w celu oceny narażenia na ryzyko fizyczne i ryzyko związane z przejściem oraz na brak wystarczającej wiedzy ekspertów na poziomie zarządu. Pan Moylan wezwał banki do uznanie swojej kluczowej roli w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych i skalowania rozwiązań.
  ACF podkreśliło, że australijskie banki muszą uczynić walkę ze zmianami klimatycznymi swoim priorytetem w zarządzaniu, omawiając ten temat na poziomie zarządu i motywując kadry zarządzające do osiągania celów dotyczących działań na rzecz klimatu. Pan Moylan podkreślił, że banki powinny wspierać Australię we wykorzystywaniu szans na rozwój gospodarki opartej na energii odnawialnej.
  Najnowsze badania przeprowadzone przez Australian Council of Superannuation Investors (ACSI) potwierdzają konieczność wprowadzenia poprawek. Chociaż przyjęto postępy dokonane przez firm ASX 200 w zakresie raportowania zgodnie z Ramowym Raportem Komisji ds. Związków związanych z klimatem (TCFD), zauważono znaczne różnice w zakresie szczegółowości, głębokości, porównywalności i wiarygodności między różnymi firmami.