• czw.. wrz 28th, 2023

  Australia potrzebuje strategii zrównoważonej energetyki odnawialnej

  Australia potrzebuje strategii zrównoważonej energetyki odnawialnej

  Parlament Australii uznał pilną potrzebę posiadania większej liczby źródeł energii alternatywnej w kraju. Jednak obecne szybkie podejście, które jest motywowane przez zagraniczne firmy dążące do zysku, wymaga ponownej oceny. Ważne jest, aby propagować strategiczny plan odnawialnej energii, skoncentrowany na lokalnych potrzebach, który promuje innowacje i przynosi zyski dla australijskiej gospodarki.

  Jednym z istotnych aspektów, które należy uwzględnić w tych planach, jest włączenie strategii rehabilitacji. Obecnie brakuje takich strategii i istotne jest zapewnienie, że rozwój i wdrażanie infrastruktury odnawialnej energii odbywa się w sposób odpowiedzialny dla środowiska.

  Chociaż indywidualne działania, takie jak instalacja paneli słonecznych na dachach i zmniejszanie zużycia energii, są wartościowym wkładem, potrzebne jest bardziej kompleksowe podejście. Planowanie i realizacja infrastruktury dla alternatywnych źródeł energii powinny być realizowane mając na uwadze ogólny korzyść dla kraju.

  Na przykład, linie przesyłowe mogą być umieszczone wzdłuż istniejących autostrad lub pod ziemią, aby zminimalizować wpływ wizualny i zakłócenia dla społeczności. Dodatkowo, konieczne jest badanie innych źródeł energii odnawialnej, takich jak energia wodna, falowa i wodorowa, aby zdywersyfikować miksturę energetyczną. Poleganie wyłącznie na instalacjach wiatrowych i słonecznych może okazać się nieefektywne, ponieważ mają one duży wpływ na środowisko i ograniczone okresy eksploatacji.

  Brak działań i kontynuowanie obecnej ścieżki niesie ze sobą poważne zagrożenia dla naszego środowiska, społeczności i przyszłości. Dlatego konieczne jest ponowne przemyślenie podejścia do alternatywnych źródeł energii i zapewnienie, że Australia przyjmuje strategię zrównoważoną, zorientowaną na lokalne potrzeby, która jest zgodna z długoterminowym dobrobytem gospodarczym kraju.