• czw.. wrz 28th, 2023

  Auckland Transport wdraża kamery średniej prędkości na ruchliwych drogach w Auckland

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 20, 2023
  Auckland Transport wdraża kamery średniej prędkości na ruchliwych drogach w Auckland

  Auckland Transport (AT) wprowadził kamery średniej prędkości na dwóch ruchliwych drogach w Auckland jako część fazy próbnej. Kamery uchwyciły kierowców poruszających się z prędkościami do 110 km/h, znacznie przekraczającymi dopuszczalne limity prędkości – 40 km/h na Nelson St i 50 km/h na Upper Harbour Drive.

  Obecnie AT ma sześć takich kamer zainstalowanych, cztery na Nelson St i dwie na Upper Harbour Drive. Celem tych kamer jest obliczenie średniej prędkości pojazdów między dwoma punktami. Faza próbna rozpoczęła się 22 stycznia i będzie trwać do czasu, gdy przepisy dotyczące korzystania z kamer bezpieczeństwa zostaną przeanalizowane przez Waka Kotahi NZ Transport Agency i Ministerstwo Transportu.

  Kierowcy złapani przez kamery za przekroczenie prędkości obecnie otrzymują ostrzeżenia, ponieważ kary nie zostały jeszcze ustalone do czasu uchwalenia ustawy. AT nie jest pewne, jakie kary zostaną nałożone, ale zostanie to wyjaśnione po zakończeniu fazy próbnej i przeglądu legislacyjnego.

  Dodatkowo, próba przeprowadzona przez Waka Kotahi w zeszłym roku wykazała, że niemal 200 000 kierowców korzystało z telefonów komórkowych podczas jazdy. Jednak wykorzystanie kamer do łapania osób korzystających z telefonów komórkowych i nienależytego zapięcia pasów wymaga zmiany w ustawodawstwie. Obecnie Waka Kotahi nie planuje używać tej technologii, chyba że prawo na to pozwoli.

  W sumie wdrożenie kamer średniej prędkości w Auckland ma na celu zachęcenie kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości, poprawę bezpieczeństwa na drodze i zmniejszenie liczby wykroczeń drogowych.