• niedz.. paź 1st, 2023

  ASEAN podejmuje kroki w kierunku neutralności węglowej

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 20, 2023
  ASEAN podejmuje kroki w kierunku neutralności węglowej

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) podejmuje istotne kroki w kierunku osiągnięcia przyszłości neutralnej pod względem emisji węglowych. Ministrowie Gospodarki ASEAN zaakceptowali wizjonerską Strategię ASEAN na rzecz Neutralności Węglowej, która ma na celu uzupełnienie inicjatyw krajowych poszczególnych państw członkowskich ASEAN w osiąganiu celów dotyczących emisji zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

  Strategia, zlecona przez państwa członkowskie ASEAN i wspierana przez inicjatywę Australia for ASEAN Futures (AUS4ASEAN), podkreśla pilną potrzebę podążania przez ASEAN ku neutralności węglowej. Podkreśla ona potencjalne korzyści ekonomiczne, które wynikną z transformacji regionu w kierunku zrównoważonego rozwoju.

  ASEAN stoi w obliczu poważnych zagrożeń związanych z zmianami klimatu, a pięć z pięciu najbardziej zagrożonych państw na świecie znajduje się w tym regionie. Nieskontrolowane zmiany klimatu mogą doprowadzić do spadku regionalnego PKB o 11% do 2100 roku, a także do przemieszczenia 87 milionów osób z obszarów o wysokim ryzyku powodzi w Indonezji, Malezji, Mjanmie, Tajlandii i Wietnamie.

  Według analizy przeprowadzonej przez Boston Consulting Group, dążenie do przyszłości neutralnej pod względem emisji węglowych może przyczynić się do wzrostu PKB regionu ASEAN o wartość od 3,0 do 5,3 biliona dolarów do 2050 roku. Może również przyciągnąć od 3,7 do 6,7 biliona dolarów inwestycji zielonych i wygenerować dodatkowo od 49 do 66 milionów miejsc pracy w regionie ASEAN.

  Korzyści ekonomiczne wynikające z neutralności węglowej będą rozdzielane między wszystkie państwa członkowskie ASEAN. Jako projekcje przewiduje się, że Kambodża, Laos, Mjanma i Wietnam do końca wieku mogą spodziewać się największego wzrostu PKB o wartość między 9% a 12%. Kraje o średnich dochodach, takie jak Indonezja, Malezja, Filipiny i Tajlandia, zanotują wzrost o wartość od 4% do 7%. Singapur i Brunei, jako kraje o wysokich dochodach, mogą spodziewać się bardziej umiarkowanego wzrostu o wartość od 1% do 2%.

  Obecnie ASEAN stoi przed lukiem wynoszącym 2,6 gigaton CO2 do osiągnięcia celów neutralności węglowej. Region ma jednak stosunkowo niski wskaźnik emisji CO2 na mieszkańca w porównaniu do średniej światowej, co stanowi silne fundamenty do rozwinięcia. Ponadto, rosnący wizerunek ASEAN jako atrakcyjnego miejsca inwestycyjnego tworzy korzystne środowisko inwestycyjne, a łączne inwestycje w region ASEAN mają podwoić się do 2030 roku.

  Strategia ASEAN na rzecz Neutralności Węglowej ma na celu wykorzystanie różnorodnych gospodarek i rynków regionu do promocji wspólnej drogi ku neutralności węglowej. Strategia obejmuje zobowiązania dotyczące rozwoju przemysłu o niskiej emisji, zwiększenia interoperacyjności, ustanowienia wiarygodnych standardów i rozwinięcia zdolności zielonych. Strategia wymienia również osiem celowych strategii mających na celu osiągnięcie celów neutralności węglowej ASEAN, takich jak integracja zielonego łańcucha wartości, zrównoważone łańcuchy dostaw i rozwój kadr zielonych.

  Strategia zostanie teraz przyjęta przez Radę Gospodarczą Wspólnoty ASEAN, a liderzy ASEAN ją zaakceptują na 23. szczycie ASEAN we wrześniu 2023 roku. Następnie zostanie zaprezentowana odpowiednim interesariuszom od września 2023 roku nadal dążąc do wspólnej przyszłości neutralnej pod względem emisji węglowych w ramach ASEAN.