• wt.. gru 5th, 2023

  Odkrycie natychmiast potwierdza znaczenie starożytnych cyjanobakterii w kolonizacji lądowej

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 22, 2023
  Odkrycie natychmiast potwierdza znaczenie starożytnych cyjanobakterii w kolonizacji lądowej

  Badacze z National History Museum w Wielkiej Brytanii dokonali przełomowego odkrycia, ujawniając kluczową rolę, jaką starożytne cyjanobakterie odegrały w kolonizacji lądu. Zespół pod kierownictwem dr Christine Strullu-Derrien badał skamieniałości oraz odtwarzał modele 3D, aby rzucić światło na przejście z wody na ląd. Badanie skupiło się na Langiella scourfieldii, starożytnej gatunku bakterii, która skolonizowała ląd ponad 407 milionów lat temu, w trakcie wczesnego dewonu. Te cyjanobakterie rosły obok wczesnych roślin lądowych, a ich odkrycie dostarcza cennych informacji na temat wczesnych etapów życia na Ziemi.

  Cyjanobakterie są fotosyntezującymi mikroorganizmami, znane również jako sinice. Mają długą historię na Ziemi i odegrały fundamentalną rolę w kształtowaniu historii naszej planety poprzez produkcję tlenu podczas fotosyntezy. Wielkie Wydarzenie Utleniania, które miało miejsce od 2,4 do 2,1 miliarda lat temu, było wynikiem zastąpienia metanu przez cyjanobakterie tlenem w atmosferze. To wydarzenie doprowadziło do pierwszego masowego wymierania i stanowiło znaczący punkt zwrotny w ewolucji życia na Ziemi.

  Badacze użyli rekonstrukcji 3D skamieniałości, aby odkryć dowody na rozgałęzienia, które są charakterystyczne dla rodziny cyjanobakterii znanej jako Hapalosiphonacean. To odkrycie potwierdza, że L. scourfieldii to najstarszy znany gatunek lądowych cyjanobakterii.

  Odkrycie L. scourfieldii w skamieniałościach z Rhynie Chert w Szkocji jest szczególnie istotne. To miejsce, datowane na 400 milionów lat, jest wyjątkowe, ponieważ zachowuje ślady różnych organizmów z tamtego okresu, w tym roślin, zwierząt, grzybów, bakterii i glonów. Wzajemne oddziaływania między tymi gatunkami dostarczają cennych informacji na temat wczesnych etapów życia na Ziemi.

  To badanie podkreśla znaczenie cyjanobakterii w kolonizacji lądu i ich rolę w ewolucji złożonych form życia. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie iScience, pogłębiając nasze zrozumienie historii życia na Ziemi.