• czw.. wrz 28th, 2023

  Wprowadzenie do klasyfikacji „jeden przeciwko reszcie” w sieciach neuronowych

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 19, 2023
  Wprowadzenie do klasyfikacji „jeden przeciwko reszcie” w sieciach neuronowych

  Sztuczna inteligencja (AI) jest integralną częścią naszego życia, znajdując zastosowanie w dziedzinach takich jak asystenci głosowi czy samochody autonomiczne. Jednym z kluczowych obszarów, w których AI dokonało znaczących postępów jest uczenie maszynowe, a zwłaszcza sieci neuronowe. Sieci neuronowe to rodzaj modelu AI, które są inspirowane działaniem ludzkiego mózgu i są zdolne do nauki oraz podejmowania przewidywań na podstawie danych.

  Jednym z fundamentalnych zadań w uczeniu maszynowym jest klasyfikacja, której celem jest przypisanie etykiety lub kategorii danemu wejściu. Jeden przeciwko reszcie (OvR) to popularna technika stosowana w sieciach neuronowych do rozwiązywania problemów klasyfikacji wieloklasowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej klasyfikacji OvR w sieciach neuronowych i zrozumiemy, jak ona działa.

  W problemie klasyfikacji wieloklasowej, istnieje więcej niż dwie możliwe klasy lub etykiety, do których dane mogą należeć. Na przykład w zadaniu rozpoznawania ręcznie pisanych cyfr, celem jest przypisanie obrazu ręcznie pisanej cyfry do jednej z dziesięciu możliwych cyfr (0-9). Klasyfikacja OvR to strategia, która pozwala nam przekształcić problem klasyfikacji wieloklasowej na wiele problemów klasyfikacji binarnej.

  Idea klasyfikacji OvR polega na szkoleniu osobnego klasyfikatora binarnego dla każdej klasy, gdzie klasą pozytywną jest klasa docelowa, a klasą negatywną są wszystkie pozostałe klasy razem wzięte. Na przykład w zadaniu rozpoznawania ręcznie pisanych cyfr, szkoliłibyśmy dziesięć klasyfikatorów binarnych, jeden dla każdej cyfry. Klasą pozytywną dla klasyfikatora szkolonego na cyfrze 0 byłaby cyfra 0, a klasą negatywną byłyby cyfry 1-9 połączone.

  Podczas fazy szkolenia, każdy klasyfikator binarny jest trenowany na podzbiorze danych, który składa się z próbek klasy pozytywnej i losowo wybranego podzbioru próbek klasy negatywnej. Wytrenowane klasyfikatory są następnie wykorzystywane do dokonywania przewidywań na nowych, jeszcze niewidzianych danych. Klasa z najwyższym wynikiem przewidywania jest uważana za ostatecznie przewidzianą klasę.

  Klasyfikacja OvR ma kilka zalet. Po pierwsze, upraszcza problem klasyfikacji wieloklasowej, rozkładając go na wiele problemów klasyfikacji binarnej. Pozwala nam to wykorzystać mocne strony klasyfikatorów binarnych, które często są prostsze i bardziej wydajne niż klasyfikatory wieloklasowe. Po drugie, klasyfikacja OvR pozwala nam uzyskać prawdopodobieństwa przynależności do danej klasy, co może być przydatne w niektórych zastosowaniach. Korzystając z przewidywanych wyników każdego klasyfikatora binarnego, możemy oszacować prawdopodobieństwo przynależności danego wejścia do każdej klasy.

  Jednak klasyfikacja OvR ma także pewne ograniczenia. Jednym z głównych wyzwań jest radzenie sobie z zestawami danych o zniekształconej równowadze, w których niektóre klasy mają znacznie więcej próbek niż inne. Może to prowadzić do stronniczych klasyfikatorów, które faworyzują klasę większościową. Aby rozwiązać ten problem, można zastosować techniki takie jak nadpróbkowywanie klasy mniejszościowej lub użycie wag klas.

  Podsumowując, klasyfikacja OvR to potężna technika stosowana w sieciach neuronowych do rozwiązywania problemów klasyfikacji wieloklasowej. Poprzez szkolenie wielu klasyfikatorów binarnych, możemy przekształcić złożony problem wieloklasowy na prostsze problemy binarne. Klasyfikacja OvR pozwala nam wykorzystać mocne strony klasyfikatorów binarnych i uzyskać prawdopodobieństwa przynależności do klas. Jednak ważne jest świadomość ograniczeń i wyzwań związanych z klasyfikacją OvR, takich jak zbiory danych o zniekształconej równowadze. Z dalszymi postępami w AI i uczeniu maszynowym, oczekuje się, że klasyfikacja OvR będzie kontynuować odgrywanie kluczowej roli w rozwiązywaniu złożonych problemów klasyfikacji.