• czw.. wrz 28th, 2023

  Ammonia jako niezbędny nośnik energii w transformacji energetycznej

  Ammonia jako niezbędny nośnik energii w transformacji energetycznej

  Amogy Inc. ogłosiło wydanie swojego najnowszego białego dokumentu zatytułowanego „Ammonia jako niezbędny nośnik energii w transformacji energetycznej”. Biały dokument bada potencjał wykorzystania amoniaku jako czystego źródła energii w celu wsparcia działań dekarbonizacyjnych w sektorach takich jak żegluga i produkcja energii.

  Opatentowana technologia rozkładania amoniaku opracowana przez firmę Amogy ma na celu odblokowanie potencjału amoniaku jako odnawialnego paliwa. Firma uważa, że amoniak może odgrywać kluczową rolę w różnicowaniu krajobrazu czystych rozwiązań energetycznych, zapewniając globalne bezpieczeństwo energetyczne.

  Biały dokument zapewnia wgląd w kilka kluczowych obszarów. Omawia, w jaki sposób można produkować amoniak przy bardzo niskim natężeniu emisji węgla. Podkreśla rosnące uznanie amoniaku jako kluczowego nośnika energii wolnego od emisji węgla w celu osiągnięcia emisji zerowych netto. Dokument porównuje również amoniak z innymi alternatywnymi paliwami dostępnymi na rynku.

  Ponadto, biały dokument przedstawia przegląd zastosowań systemów amonowych w sektorze morskim i poza nim. Przeanalizowano potencjał stosowania amoniaku jako paliwa w różnych branżach w celu redukcji emisji węgla.

  CEO i współzałożyciel firmy Amogy, Seonghoon Woo, podkreśla znaczenie amoniaku w transformacji energetycznej. Zwraca uwagę na Ustawę o redukcji emisji, która pobudziła rozwój technologii czystej energii i eksplorację amoniaku jako paliwa.

  Biały dokument stanowi cenne źródło informacji dla zainteresowanych stron zainteresowanych zrównoważonymi rozwiązaniami energetycznymi. Ma na celu wniesienie wkładu w dyskusję dotyczącą przyszłości amoniaku jako niezbędnego nośnika energii.

  Aby uzyskać więcej informacji i pobrać biały dokument, odwiedź stronę internetową firmy Amogy.

  O firmie Amogy:
  Amogy, założona w 2020 roku przez absolwentów MIT z tytułem doktora nauk technicznych, jest poświęcona umożliwianiu dekarbonizacji sektorów trudnych do odseparowania, takich jak żegluga, produkcja energii i transport ciężki. Firma specjalizuje się w energetycznych rozwiązaniach na bazie amoniaku o zerowej emisji, wysokiej gęstości energii. Technologia Amogy została pomyślnie przetestowana w różnych pojazdach, w tym dronach, traktorach i ciężarówkach. Obecnie firma modernizuje statek holowniczy, który będzie pierwszym na świecie zasilanym amoniakiem. Amogy pozyskała inwestycje od znanych firm, takich jak Amazon Climate Pledge Fund, AP Ventures, SK Innovation, Aramco Ventures i Mitsubishi Corporation.