• pon.. maj 29th, 2023

AI i dostępność: Budowanie bardziej inkludującego świata

ByDominika Łakomska

maj 24, 2023
AI i dostępność: Budowanie bardziej inkludującego świata

Wprowadzenie do AI i dostępności

W dzisiejszych czasach, sztuczna inteligencja (AI) jest coraz bardziej obecna w naszym życiu. Od asystentów głosowych po systemy automatyzacji, AI ma ogromny wpływ na naszą codzienność. Jednak, wraz z rozwojem tej technologii, pojawiają się również nowe wyzwania, zwłaszcza w kwestii dostępności.

Dostępność odnosi się do możliwości korzystania z produktów i usług przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W przypadku AI, oznacza to, że systemy te powinny być projektowane i rozwijane w taki sposób, aby były łatwe w użyciu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak osoby niewidome, niedowidzące, głuche czy z zaburzeniami mowy.

Wiele firm już teraz podejmuje kroki w celu zapewnienia dostępności swoich produktów AI. Na przykład, Amazon wprowadził funkcję „Alexa Captioning”, która umożliwia osobom niesłyszącym czytanie tekstu na ekranie podczas korzystania z asystenta głosowego Alexa. Microsoft również pracuje nad dostępnością swojego asystenta głosowego Cortana, aby umożliwić korzystanie z niego osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jednak, mimo tych pozytywnych kroków, nadal istnieją wyzwania związane z dostępnością AI. Na przykład, wiele systemów opiera się na rozpoznawaniu mowy, co może stanowić problem dla osób z zaburzeniami mowy lub dla osób, których język ojczysty różni się od języka, na którym działa system. Ponadto, wiele systemów AI opiera się na wizualizacji danych, co może stanowić problem dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Aby rozwiązać te problemy, firmy muszą skupić się na projektowaniu systemów AI z myślą o dostępności. Oznacza to, że powinny one uwzględniać różne rodzaje niepełnosprawności i zapewnić odpowiednie narzędzia i funkcje, które umożliwią korzystanie z systemu dla wszystkich użytkowników.

Jednym z narzędzi, które może pomóc w zapewnieniu dostępności AI, jest sztuczna inteligencja sama w sobie. Na przykład, systemy AI mogą być wykorzystane do automatycznego tłumaczenia mowy na tekst, co umożliwiłoby osobom niesłyszącym korzystanie z asystentów głosowych. Ponadto, systemy AI mogą być wykorzystane do automatycznego opisywania obrazów, co umożliwiłoby osobom niewidomym lub niedowidzącym korzystanie z systemów opartych na wizualizacji danych.

Ważne jest również, aby firmy konsultowały się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności podczas projektowania i rozwijania systemów AI. Osoby te mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, jakie funkcje i narzędzia są potrzebne, aby umożliwić korzystanie z systemu dla wszystkich użytkowników.

Wreszcie, ważne jest, aby firmy przestrzegały przepisów dotyczących dostępności, takich jak ustawy o dostępności w Internecie (WCAG). Te przepisy określają standardy, których należy przestrzegać, aby zapewnić dostępność produktów i usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wnioski

AI ma ogromny potencjał, aby zmienić nasze życie na lepsze. Jednak, aby to się stało, musimy zapewnić, że systemy te są projektowane i rozwijane z myślą o dostępności. Firmy muszą skupić się na zapewnieniu odpowiednich narzędzi i funkcji, które umożliwią korzystanie z systemu dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich rodzaju niepełnosprawności. W ten sposób, możemy budować bardziej inkludujący świat, w którym każdy ma równe szanse na korzystanie z nowoczesnych technologii.