• niedz.. paź 1st, 2023

  Wprowadzenie do analizy składowych głównych (PCA)

  Wprowadzenie do analizy składowych głównych (PCA)

  Analiza składowych głównych (PCA) to potężne narzędzie wykorzystywane w różnych dziedzinach, w tym w sztucznej inteligencji (AI), do redukcji wymiarowości danych. Poprzez transformację danych o wysokiej wymiarowości na przestrzeń o niższej wymiarowości, PCA umożliwia łatwiejszą wizualizację i analizę. W tym artykule przedstawimy przewodnik krok po kroku dotyczący wdrażania PCA w algorytmach AI, zaczynając od wprowadzenia do PCA.
  PCA to technika statystyczna, która ma na celu znalezienie kierunków o największej wariancji w zbiorze danych. Te kierunki, znane jako składowe główne, są do siebie prostopadłe i przechwytują najważniejsze informacje w danych. Poprzez rzutowanie danych na te składowe główne, możemy efektywnie zmniejszyć wymiarowość zachowując jak najwięcej informacji.
  Pierwszym krokiem w implementacji PCA jest standaryzacja danych. Polega to na skalowaniu każdej cechy tak, aby miała zerową średnią i wariancję jednostkową. Standaryzacja jest kluczowa, ponieważ zapewnia, że wszystkie cechy są na tej samej skali, co zapobiega dominacji pojedynczej cechy w analizie.
  Po standaryzacji danych, kolejnym krokiem jest obliczenie macierzy kowariancji. Macierz kowariancji dostarcza informacji na temat zależności między różnymi cechami w zestawie danych. Oblicza się ją przez wymnożenie transpozycji standaryzowanej macierzy danych przez samą siebie.
  Po otrzymaniu macierzy kowariancji, następnym krokiem jest znalezienie wektorów własnych i wartości własnych. Wektory własne reprezentują kierunki o największej wariancji w danych, podczas gdy wartości własne wskazują na ilość wyjaśnianej wariancji przez każdy wektor własny. Wektory własne i wartości własne można otrzymać poprzez wykonanie rozkładu własnościowego macierzy kowariancji.
  Wektory własne są sortowane w kolejności malejącej na podstawie odpowiadających im wartości własnych. To sortowanie jest ważne, ponieważ pozwala nam wybrać składowe główne, które przechwytują największą wariancję w danych. Zazwyczaj wybiera się najlepsze k wektory własne, gdzie k to wymiarowość docelowego zestawu danych.
  Aby uzyskać zredukowany zbiór danych, projekcjonuje się standaryzowaną macierz danych na wybrane wektory własne. Dokonuje się tego poprzez wymnożenie standaryzowanej macierzy danych przez macierz wektorów własnych. Otrzymana macierz reprezentuje dane w przestrzeni o niższej wymiarowości określonej przez wybrane składowe główne.
  Ostatecznie, zredukowany zestaw danych może być wykorzystany do dalszej analizy lub wizualizacji. Redukcja wymiarowości osiągnięta przy pomocy PCA upraszcza dane, ułatwiając ich interpretację i analizę. Dodatkowo, zredukowany zbiór danych można zwizualizować w dwóch lub trzech wymiarach, co pozwala na lepsze zrozumienie ukrytych wzorców i zależności.
  Podsumowując, PCA to cenna technika redukcji wymiarowości danych w algorytmach AI. Korzystając z podejścia krok po kroku, które obejmuje standaryzację danych, obliczenie macierzy kowariancji, znalezienie wektorów własnych i wartości własnych, wybór składowych głównych oraz rzutowanie danych na te składowe, można skutecznie zaimplementować PCA. Otrzymany zredukowany zestaw danych dostarcza uproszczonego obrazu oryginalnych danych, ułatwiając analizę i wizualizację. W kolejnym rozdziale zagłębimy się w praktyczne zastosowania PCA w algorytmach AI.