• czw.. wrz 21st, 2023

  DISA – Piloci związani z cyberbezpieczeństwem i usługami w chmurze

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 20, 2023
  DISA – Piloci związani z cyberbezpieczeństwem i usługami w chmurze

  Agencja Systemów Informacyjnych Obrony (Defense Information Systems Agency – DISA) obecnie prowadzi 14 trwających lub niedawno zakończonych pilotów, skupiających się na narzędziach, możliwościach i usługach związanych z cyberbezpieczeństwem. Te działania obejmują współpracę z jednostkami wojskowymi w celu opracowania prostszych i bardziej efektywnych zdolności.

  Jednym z przykładów tych pilotów jest usprawnienie ochrony granic internetowych. Generał dywizji Robert Skinner, dyrektor DISA i dowódca Dowództwa Sił Zbrojnych do Spraw Sieci Informacyjnych Departamentu Obrony (JTF-DODIN), podkreślił, że jednym z testów polega na wykorzystaniu bezpieczeństwa jako usługi w granicy. Podejście to ma na celu skonsolidowanie i uproszczenie licznych punktów dostępu do Internetu oraz zmniejszenie skomplikowania.

  Niektóre z dzisiejszych wyzwań wynikają z złożoności związanej z inicjatywą Joint Regional Security Stacks (JRSS), która rozpoczęła się w 2013 roku i spotkała się z krytyką za niespełnienie celów operacyjnych. W rezultacie DISA pracuje nad wycofaniem JRSS we wszystkich jednostkach wojskowych i agencjach obronnych. Agencja zobowiązuje się do zapewnienia płynnego przejścia, ale zachęca organizacje korzystające z JRSS do planowania i rozpoczęcia swoich działań w tej sprawie.

  Dodatkowo, DISA wprowadza inicjatywę o nazwie Thunderdome, która wdraża możliwości zero-trust w celu zwiększenia ochrony sieci i systemów Departamentu Obrony (DOD). Thunderdome, który niedawno przeszedł z fazy prototypowej do produkcji z umową o wartości 1,9 miliarda dolarów z Booz Allen Hamilton, będzie również częścią programu pilotażowego z Armią. Zapewni wirtualne routowanie dla programowo zdefiniowanej sieci szerokopasmowej (SD-WAN), narzędzia do bezpieczeństwa tożsamości oraz możliwości bezpiecznego dostępu do krawędzi sieci (SASE).

  Oferty w zakresie cyberbezpieczeństwa DISA będą obejmować około 133 z 151 wymaganych możliwości strategii DOD Zero Trust Architecture (ZTA). Narzędzia te będą dostępne dla innych służb do natychmiastowego wykorzystania.

  Ponadto, DISA aktywnie prowadzi pilotaże związane z usługami w chmurze, w tym ofertą Stratus dla instancji spoza kontynentalnych Stanów Zjednoczonych (OCONUS). We wrześniu DISA uruchomi jeszcze dwa pilotaże i szuka dodatkowych usług, które chciałyby wziąć udział w testowaniu usług w chmurze OCONUS.

  DISA ciągle poszerza swoje przeglądy gotowości cybernetycznej i prowadzi pilotaże w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności sieci informacyjnych Departamentu Obrony (DOD).

  Ogólnie rzecz biorąc, wysiłki DISA mają na celu usprawnienie i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa DOD, jednocześnie badając nowe możliwości w zakresie usług w chmurze i ochrony sieci.