• pt.. mar 24th, 2023

Rozwój silnej sztucznej inteligencji i jego wpływ

Przemysł komputerowy od wielu lat opiera się na sztucznej inteligencji i zrewolucjonizował nasze życie osobiste i zawodowe. Ale nadchodzi nowa fala sztucznej inteligencji, która jest bardziej wyrafinowana, elastyczna i potężniejsza niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Przewiduje się, że wyłaniający się trend sztucznej inteligencji ogólnej (AGI) będzie miał istotny wpływ na przyszłość.


System sztucznej inteligencji (AI) znany jako AGI jest w stanie zrozumieć i opanować każde przedsięwzięcie intelektualne, jakie może wykonać człowiek. W przeciwieństwie do obecnych systemów AI, które są ograniczone do ograniczonego zakresu zadań, AGI jest w stanie uczyć się i wykonywać każdą pracę poznawczą, do której zdolny jest człowiek, w tym grę w szachy, tworzenie poezji i rozwiązywanie trudnych zadań matematycznych. Ten stopień adaptacji jest tym, co odróżnia AGI od istniejących systemów sztucznej inteligencji i sprawia, że jest to tak rewolucyjna technologia.


Rynek pracy będzie jednym z obszarów, w których AGI będzie miało największe efekty. Wiele czynności wykonywanych obecnie przez ludzi, takich jak administrowanie i analiza danych, obsługa klienta, a nawet niektóre wysoko wykwalifikowane stanowiska, będzie można zautomatyzować w miarę rozwoju zaawansowania systemów AGI. Sytuacja ta będzie miała ogromny wpływ na rynek pracy, w wyniku czego może nastąpić znaczna utrata miejsc pracy i bezrobocie.


AGI będzie jednak generować również nowe sektory i zawody, które jeszcze nie istnieją. Ludzie będą potrzebować tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów AGI, gdy staną się one bardziej powszechne, tworząc nowe możliwości zatrudnienia i ścieżki kariery. AGI będzie również stymulować innowacje i dostarczać świeże towary, usługi i technologie dla dobra społeczeństwa i gospodarki jako całości.


AGI będzie miało również wpływ na całe społeczeństwo. Systemy AGI będą w stanie wychwycić i zrozumieć ludzkie emocje, kultury i przekonania, co zaowocuje bardziej zindywidualizowanymi doświadczeniami technologicznymi i interakcjami. Istnieją jednak również obawy, że systemy AGI nie zawsze będą działać w najlepszym interesie ludzkości i mogą mieć nieoczekiwane skutki. Aby zapewnić, że systemy AGI są tworzone i używane w sposób odpowiedzialny i humanitarny, w miarę jak stają się coraz bardziej zaawansowane, wymagane będzie coraz więcej standardów etycznych i moralnych.


AGI jest w powijakach i napotyka liczne przeszkody, które należy rozwiązać, zanim zostanie zrealizowana, pomimo potencjalnego wpływu, jaki może mieć. Przytłaczająca złożoność systemów AGI jest jedną z głównych przeszkód. Systemy AGI muszą być w stanie nauczyć się i wykonać każde zadanie intelektualne, co czyni je znacznie trudniejszymi do zbudowania i utrzymania niż obecne systemy AI, które są stworzone do wykonywania specjalistycznych zadań.


Szkolenie w zakresie systemu AGI jest utrudnione z powodu braku danych i zasobów obliczeniowych. Systemy AGI muszą być szkolone na znacznie większym i bardziej zróżnicowanym spektrum danych niż obecne systemy AI, które są uczone na określonych zestawach danych, aby mogły funkcjonować. W tym celu konieczne są znaczne ulepszenia mocy komputerów i przechowywania danych.


Zalety AGI są zbyt wielkie, aby je zignorować pomimo tych trudności. Niezwykle ważne jest, abyśmy nadal finansowali badania AGI, upewniali się, że są one stosowane w sposób odpowiedzialny i etyczny oraz przygotowywali się na ich skutki społeczne w miarę postępu technologii. AGI jest gotowe do odegrania znaczącej roli w określaniu kierunku przyszłości, czy to poprzez przekształcenie rynku pracy, wspieranie innowacji, czy zmianę sposobu życia i interakcji z technologią.