• pon.. maj 29th, 2023

Przywódcy G7 wzywają do pilnej oceny generatywnej sztucznej inteligencji i planują dyskusje na temat odpowiedzialnego jej wykorzystania

Przywódcy G7 wzywają do pilnej oceny generatywnej sztucznej inteligencji i planują dyskusje na temat odpowiedzialnego jej wykorzystania

W celu zajęcia się wpływem generatywnej sztucznej inteligencji (AI) przywódcy G7 podkreślają konieczność pilnej oceny i odpowiedzialnego wykorzystania tej technologii. Ogłoszenie to nastąpiło podczas szczytu w Hiroshimie w Japonii, gdzie siedem wiodących gospodarek światowych ujawniło plany rozpoczęcia dyskusji w tym roku. Utworzona zostanie specjalna grupa robocza, która zajmie się różnymi kwestiami związanymi z generatywną sztuczną inteligencją, obejmującymi m.in. prawa autorskie i zagrożenia związane z dezinformacją.

Generatywna sztuczna inteligencja przyciąga uwagę i wywołuje szeroki zakres reakcji, w tym zachwytu, niepokoju i sporów prawnych. Krytycy oskarżają narzędzia generujące teksty oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, generowane obrazy i komponowaną przy użyciu AI muzykę, o wykorzystywanie materiałów bez odpowiednich uprawnień. To skłoniło rządy na całym świecie do szybkiego działania w celu złagodzenia związanych z tym ryzyk. OpenAI, organizacja odpowiedzialna za ChatGPT, podkreśla znaczenie regulacji dotyczących sztucznej inteligencji w trakcie niedawnej sesji przed amerykańskimi ustawodawcami.

Oświadczenie G7 podkreśla konieczność oceny możliwości i wyzwań związanych z generatywną sztuczną inteligencją, biorąc pod uwagę jej rosnące znaczenie w różnych krajach i sektorach. W odpowiedzi oświadczenie opisuje utworzenie procesu Hiroshima AI poprzez grupę roboczą G7, zapewniając włączność. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie dyskusji na temat generatywnej sztucznej inteligencji do końca roku, obejmujących takie zagadnienia jak zarządzanie, ochrona praw własności intelektualnej, promowanie transparentności, zwalczanie manipulacji zagranicznej informacjami, w tym dezinformacją, oraz odpowiedzialne wykorzystanie tych technologii.

Nowo utworzona grupa robocza będzie współpracować z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Globalnym Partnerstwem ds. Sztucznej Inteligencji (GPAI). Poprzez połączenie sił, te organizacje zamierzają podejmować kompleksowe działania w celu radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z generatywną sztuczną inteligencją. Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, zeznawał przed komisją senacką w Stanach Zjednoczonych, podkreślając konieczność interwencji regulacyjnej rządów w celu zmniejszenia ryzyka związanego z coraz potężniejszymi modelami AI. Altman widzi generatywną sztuczną inteligencję jako potencjalne rozwiązanie dla największych wyzwań stojących przed ludzkością, takich jak zmiany klimatyczne i leczenie raka, ale podkreśla znaczenie odpowiednich regulacji.

Parlament Europejski również podjął pierwsze kroki w kierunku regulacji systemów sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT, na szczeblu UE. Proponowane przepisy wkrótce zostaną przedstawione całemu parlamentowi do przyjęcia, a następnie rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi w celu sfinalizowania ustawy.

G7 uznaje, że choć szybki postęp technologiczny wzmacnia społeczeństwa i gospodarki, międzynarodowe zarządzanie nowymi technologiami cyfrowymi nie zawsze nadąża za tym tempem. Podkreślają konieczność aktualizacji zarządzania gospodarką cyfrową, w tym sztuczną inteligencją i innymi nowymi technologiami, takimi jak metawersy, zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami demokratycznymi. Wartościami tymi są sprawiedliwość, ochrona prywatności oraz ochrona przed nękaniem, nienawiścią i nadużyciami w sieci.