• pon.. maj 29th, 2023

Google wprowadza udoskonalone cytowania i podsumowania, czerpiąc inspirację z Bing Chat

ByDominika Łakomska

maj 17, 2023
Google wprowadza udoskonalone cytowania i podsumowania, czerpiąc inspirację z Bing Chat

W ostatnim ogłoszeniu Google ujawniło swoją najnowszą funkcję, która poprawia możliwość wyświetlania cytowań, przypominającą te znalezione w Bing Chat. Ta aktualizacja wprowadza system numeracji, który pojawia się obok odpowiednich linii tekstu. Po kliknięciu numerów użytkownicy mogą uzyskać dostęp do źródłowego materiału i odpowiadającego mu linku.

Należy zauważyć, że Google doskonali również program swojego sztucznego intelektu, o nazwie Bard, aby dostarczał bardziej dokładnych i zwięzłych podsumowań odzwierciedlających połączoną treść. Bard może teraz skutecznie identyfikować pasujące fragmenty odpowiedzi i wyświetlać je wraz z odpowiadającymi im numerami obok tekstu odpowiedzi. Użytkownicy mogą łatwo nawigować przez materiał źródłowy, klikając te numery, co usprawnia proces identyfikacji i prezentacji źródła. Google ma na celu oferowanie wierszowych linków do źródeł, które są łatwiej dostępne, upraszczając w ten sposób doświadczenie użytkownika.

Początkowo informację o tym zgłosił Search Engine Roundtable, nowe cytowania przypominają teraz wyglądem te z Bing Chat. Jednak wydaje się, że ta aktualizacja ma pewne sprzeczności. Po kliknięciu znaku numeru, aby ujawnić główne źródło i odpowiadający mu link, użytkownicy mogą napotkać niezadowalające rezultaty. Zaskakująco, link prowadzi do kodu błędu 404, co wskazuje, że strona nie jest już dostępna. Faktycznie, strona nie działa od półtora roku.

Dodatkowo Google twierdzi, że znacząco poprawiło możliwości podsumowywania dzięki wykorzystaniu zaawansowanych modeli językowych. W rezultacie Bard otrzymał znaczną aktualizację, co zwiększa jego zdolności w podsumowywaniu informacji. Ta poprawka jest wartościowa dla użytkowników szukających szybkiego zrozumienia danego tematu.

Jack Krawczyk, przedstawiciel Google, skorzystał z Twittera, aby ogłosić te postępy, pisząc: „Od dzisiaj dostroiliśmy model, aby był lepszy w tworzeniu zwięzłych podsumowań – jest to szczególnie pomocne, gdy chcesz szybko zrozumieć sedno tematu, jak w tym przypadku.”

Zaangażowanie Google w doskonalenie funkcji wyświetlania cytowań i podsumowań świadczy o ich determinacji do poprawy doświadczenia użytkownika i zapewnienia bardziej efektywnego dostępu do informacji.