• pt.. wrz 22nd, 2023

  Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje ochronę ptaków

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 20, 2023
  Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje ochronę ptaków

  Sztuczna inteligencja (SI) zmienia sposób, w jaki podchodzimy do różnych aspektów naszego życia, od opieki zdrowotnej po transport. Teraz SI jest wykorzystywana w walce o ocalenie naszych ptaków, oferując nowe podejście do planowania ochrony awifauny. Dzięki wykorzystaniu potencjału SI, badacze i obrońcy przyrody są lepiej wyposażeni do zrozumienia potrzeb populacji ptaków i opracowania bardziej skutecznych strategii ich ochrony.

  Ptaki odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów, pełniąc funkcję zapylających, rozprzestrzeniaczy nasion i naturalnych kontrolerów szkodników. Jednak działalność człowieka, takie jak niszczenie siedlisk, zanieczyszczenie i zmiany klimatyczne, doprowadziła do spadku liczebności ptaków na całym świecie. Według niedawno opublikowanego badania w czasopiśmie Science, od 1970 roku Ameryka Północna straciła niemal 3 miliardy ptaków, co stanowi spadek o około 29%. Ten niepokojący trend podkreśla pilną potrzebę innowacyjnych rozwiązań w celu ochrony i zachowania gatunków ptaków.

  Jednym z głównych wyzwań w planowaniu ochrony awifauny jest zbieranie i analiza danych dotyczących populacji ptaków i ich siedlisk. Tradycyjne metody zbierania danych, takie jak badania terenowe i projekty obywatelskie, mogą być czasochłonne, pracochłonne i podlegać błędom ludzkim. SI oferuje bardziej efektywny i dokładny sposób zbierania i przetwarzania tych danych, pozwalając badaczom podejmować lepiej poinformowane decyzje dotyczące wysiłków w zakresie ochrony.

  Uczenie maszynowe, podzbiór SI, szczególnie nadaje się do tego zadania. Algorytmy uczenia maszynowego mogą być szkolone w rozpoznawaniu wzorców w dużych zbiorach danych, takich jak te generowane przez technologie teledetekcyjne, takie jak obrazowanie satelitarne i fotografie lotnicze. Analizując te wzorce, algorytmy mogą identyfikować istotne siedliska, śledzić zmiany w zagospodarowaniu terenów i monitorować skutki działań na rzecz ochrony na przestrzeni czasu.

  Na przykład, badacze z Cornell Lab of Ornithology opracowali model uczenia maszynowego o nazwie BirdCast, który wykorzystuje dane z radarów pogodowych do przewidywania wzorców migracji ptaków. Ta informacja może pomóc obrońcom przyrody w identyfikowaniu ważnych miejsc odpoczynku dla ptaków w trakcie migracji i priorytetowaniu ich ochrony. Podobnie zespół naukowców z Uniwersytetu Cambridge i Brytyjskiego Trustu Ornitologicznego opracował narzędzie zasilane SI, które automatycznie wykrywa i liczy ptaki na obrazach lotniczych, znacznie zmniejszając czas i wysiłek wymagane do przeprowadzenia badań populacyjnych.

  Kolejną zaletą SI w planowaniu ochrony awifauny jest jej zdolność do modelowania złożonych związków ekologicznych i prognozowania skutków różnych strategii ochronnych. Poprzez symulację różnych scenariuszy, SI może pomóc obrońcom przyrody w identyfikowaniu najskuteczniejszych i najbardziej opłacalnych działań na rzecz ochrony populacji ptaków i ich siedlisk.

  Na przykład badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Communications wykorzystało SI do optymalizacji alokacji zasobów ochrony dla 16 zagrożonych gatunków ptaków w Ghatach Zachodnich, miejscu o szczególnym bogactwie przyrodniczym w Indiach. Badacze stwierdzili, że ich podejście oparte na SI było w stanie osiągnąć te same cele ochronne co tradycyjne metody, ale przy 50% niższych kosztach.

  Użycie SI w planowaniu ochrony awifauny nie jest jednak pozbawione wyzwań. Jakość i dostępność danych mogą stanowić ograniczenie, ponieważ modele uczenia maszynowego wymagają dużej ilości dokładnych danych, aby dostarczać wiarygodnych wyników. Ponadto istnieją kwestie etyczne związane z wykorzystaniem SI w ochronie, takie jak potencjalne uprzedzenia decyzyjne i przesunięcie ekspertyzy ludzkiej.

  Pomimo tych wyzwań, potencjalne korzyści SI w planowaniu ochrony awifauny są znaczące. Dzięki wykorzystaniu mocy SI, badacze i obrońcy przyrody mogą opracować bardziej ukierunkowane, efektywne i skuteczne strategie ochrony naszych ptaków i ekosystemów, które ich wspierają. W miarę jak dalej udoskonalamy i rozwijamy nasze zrozumienie możliwości SI, jasne staje się, że ta technologia będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w walce o ocalenie naszych ptaków.